Besluitvorming bij projecten

Bas van der Meijden

De besluitvorming is een activiteit waaraan zowel individuele als groepsdimensies zitten. Besluiten kunnen variëren in complexiteit. Dat wordt beïnvloed door de context, waarbij regelmatig terugkomende elementen draagvlak, risico’s en onzekerheden zijn. Omgang met besluitvorming vraagt om bewustzijn van het besluitvormingsproces en de elementen daarin, het integer omgaan met de besluitvorming, en bovenal een goede regie. Besluitvorming in projecten en programma’s …

Benefits Management

Bas van der Meijden

Deze workshop is het uitvloeisel van een onderzoek dat KWD heeft gedaan naar het realiseren van baten in projecten. Uit dat onderzoek blijkt dat sturen op benefits zich vaak beperkt tot het binnen zien te halen van het projectbudget, en dat sturen van het project op basis van een businesscase nog vaak niet in onze mindset zit. Ook over de …

Stuurgroepen

Bas van der Meijden

Deelname aan stuurgroepen is iets wat veel managers ‘er bij doen’, waarbij ze niet terug kunnen vallen op theoretische bagage. Deze workshop beoogt daar bij te helpen. Vragen als Waar is een stuurgroep voor bedoeld? Hoe wordt de besluitvorming in een stuurgroep uitgevoerd? Hoe ziet dit er in de praktijk uit en zijn daarvoor best practices? De workshop is gebaseerd …

Succesvol opdrachtgeven in projecten

Bas van der Meijden

Uit de literatuur blijkt dat de opdrachtgever van projecten een belangrijke speler bij het realiseren van projectsucces. Toch krijgen managers vaak geen kader mee om hun projecten te besturen. Dit thema heeft KWD al meermalen uitgewerkt, niet in de laatste plaats in deze pragmatische workshop. Doel van de workshop is om deelnemers in staat te stellen hun rol als bestuurder …

Volwassenheid projectmanagementorganisatie

Bas van der Meijden

Deelnemers gaan aan de slag om samen een beeld te vormen over de volwassenheid van het vak projectmanagement in de eigen organisatie. De aanpak van deze workshop is gebaseerd op de KWD best practices zoals samengevat in ons boek “Professionaliseren van projectmanagement”, wat uitgereikt wordt aan de deelnemers. In deze workshop zullen we gebruik maken van ons eigen  professionaliseringsraamwerk. Er …

Bouwval Gezocht – Projectmanagement essentials

Bas van der Meijden

De basis van het projectmanagement wordt gevormd door de maatregelen die een projectmanager neemt om zijn project professioneel te beheersen. Leveren wat er geleverd moet worden, volgens de gemaakte afspraken. Die beheersing komt niet zomaar tot stand, daarvoor is denkwerk nodig op voorhand, maar ook bijsturing gaande het project, waarbij inzicht in de stand van het project een grote rol …

Dilemma’s van de projectmanager

Bas van der Meijden

In deze workshop nemen we de deelnemers mee naar de moeilijke keuzes die hen in projecten wacht, waarbij er geen goede opties voorhanden zijn en elke keuze pijn doet. Welke weg moet de projectmanager bewandelen? Veel projectmanagers komen in hun projecten dilemma’s tegen. Een dilemma is speciaal soort probleem: een probleem waarbij er geen goede oplossing bestaat. Elke projectmanager loopt …

Opdrachtgever en stuurgroepen

Bas van der Meijden

Met deze sessie willen we opdrachtgevers en stuurgroepen een praktische handreiking geven om beiden de juiste rol binnen projecten te nemen. We baseren deze workshop daarom op een eigen projectcase uit de organisatie. Als voorbereiding op de workshop vullen alle deelnemers de vragenlijst uit de KWD PM App in. Hiermee krijgen zij meer inzicht in het ontwikkelingsniveau van hun stuurgroep. Tijdens de …

Agile Masterclass

Bas van der Meijden

Wij bieden een Agile masterclass waarin we aan de hand van vooroordelen en misverstanden de Agile kernconcepten uitleggen. Na afloop heb je dan ook een verzameling aan praktische en direct toepasbare tips en trucs geleerd. Iedereen doet mee Volg de masterclass met je (project-)team of gehele afdeling en je hebt direct een gemeenschappelijk beeld en uitgangspunt voordat je met Agile …