KWD in gesprek met Gerard Meijer

Gerard Meijer, directeur van KWD Resultaatmanagement, werd 12 mei 2014 gehoord door de tijdelijke commissie ICT die een parlementair onderzoek uitvoert naar ICT-projecten bij de overheid. U leest in dit interview over zijn ervaringen en zijn aanbevelingen.