Casus pakketselectie

Maandelijks komen alle KWD-ers bij elkaar om ideeën en ervaringen uit te wisselen over het projectmanagement-vak en hun lopende projecten. We nemen je in dit artikel mee in een casus die tijdens de interne vakdag in mei is behandeld. In deze gefingeerde casus komt men als nieuwe projectmanager van een vastgelopen pakketselectie in lastige situaties terecht, met als vraag: wat …