Agile

Agile is overal, agile is hot: er is bijna geen organisatie te vinden die niet al met agile experimenteert of dit hoog op het verlanglijstje heeft staan. Het CHAOS rapport van de Standish Group uit 2011 meldt dat agile een enorme vlucht aan het nemen is. In 2002 werden nog niet 2% van alle projecten met behulp van een agile-aanpak uitgevoerd. In 2011 was dat al toegenomen tot 9% en specifiek voor applicatieontwikkelprojecten tot 29%.

 

Uit veel onderzoeken komt naar voren dat projecen uitgevoerd met een agile-aanpak succesvoller zijn dan projecten met een traditionele aanpak. Ook laten onderzoeken zien dat organisaties en IT-professionals tevreden zijn met de toepassing van agile, waarbij de tevredenheid op organisatieniveau hoger is dan die op individueel niveau. Een interessant onderzoek van het Cutter Consortium in 2001 onder 200 IT-professionals laat een groot aantal voordelen van agilegebruik zien waarbij met name tevredenheid, motivatie en werkplezier beduidend hoger scoren dan bij niet agilegebruik.

Maar behalve de vele hosanna verhalen zijn er ook kritische geluiden. Uit een onderzoek van Xebia bijvoorbeeld blijkt dan na de initiële implementatie van agile de verdere uitrol maar beperkt plaatsvindt. In 2013 gaven de respondenten aan dat dit komt omdat men terugvalt op oud gedrag (53%), men problemen ondervindt met de opdrachtgever (43%), er te weinig kennis over agile in de organisatie aanwezig is (34%) en partijen te veel vasthouden aan hun eigen belangen. Vooral de opdrachtgever is de grote boosdoender voor niet-succesvolle agileprojecten. In 43% van de gevallen is hij niet beschikbaar, maakt hij geen keuzes of heeft hij geen mandaat. Andere faaloorzaken zijn een gebrek aan kennis en ervaring (34%), onvoldoende cultuurverandering (31%) en externe druk om traditioneel te werken (29%).

In de agile-survey van 2014 komt naar voren dat bij veel bedrijven het vaak nog ‘Agile in name only’ is. Er wordt weliswaar op grote schaal met agile gewerkt, maar in de praktijk schort het nog bij de invulling van een aantal agile pijlers zoals het beschikken over helder gedefinieerde team/project doelen, de inrichting van stabiele teams en de invulling van vaste Product Owneres uit de business. Nog maar bij 22% van de bedrijven die werken met agile zit de Product Owner echt aan het stuur terwijl deze rol binnen agil cruciaal is.

Maak ook van de kant van de opdrachtgever zijn klachten over agile niet van de lucht. Zo voldoet het resultaat in 32% van de gevallen niet aan de gestelde eisen. 34% van de producten is niet stabiel en 28% wordt te laat opgeleverd. Slechts in 19% van de gevallen zijn er nooit klachten van de opdrachtgever.

Dus ondanks de successtories over agile, zoal onder meer betere samenwerking tussen IT en de business afdelingen, een hogere motivatie, meer werkplezier, sneller time-to-market en betere kwaliteit, zijn er bij de toepassing van agile nog de nodige mitsen en maren te noemen. Ook hier geldt: bezint eer ge begint.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij veel organisaties zien worstelen om agile goed geïmplementeerd te krijgen en succesvol toe te passen. De praktijk blijkt veel weerbarstiger dan de opwekkende verhalen in de literatuur ons laten geloven. Vandaar dat we op basis van onze kennis en ervaring jou een handreiking willen geven om agile succesvol toe te passen. Succesvol voor jouw organisatie, jouw project en voor jezelf. Het gaat daarbij om de volgende vier kernvragen:

 

  • Is mijn organisatie agile-ready?
  • Is mijn project agile-ready?
  • Ben ik agile-ready?
  • Hoe stuur ik succesvol een agile-project?

Agile: Geschikt/Ongeschikt

Agile: Geschikt/Ongeschikt

Wij zien als KWD in onze dagelijkse praktijk dat veel organisaties worstelen om agile goed geïmplementeerd te krijgen en succesvol toe te passen. Wij zien agile als een van de aanpakken om succesvol projecten te realiseren. In ons boekje over agile gaan wij in op de genoemde aspecten op basis van drie invalshoeken: de organisatie, het project en de projectmanager.

Bestel: Agile: Geschikt/Ongeschikt

Agile Workshops

Op basis van onze kennis en ervaring hebben we een aantal workshops ontwikkeld rond het thema agile:

Apemanagement: Ben je een Gorilla of een Baviaan? Ontdek in deze KWD workshop wat apen, agile en jij gemeen hebben.

Agile Masterclass: Wij bieden hulp bij de transitie van een traditionele naar een Agile omgeving.

Agile artikelen

Wij publiceren regelmatig artikelen op basis van onze kennis en ervaring. Hieronder vind je een overzicht van onze artikelen over agile werken.

Agile cases

Onze kennis is gebaseerd op theorie en onze ervaring. Hoe wij onze kennis over agile toepassen in de praktijk lees je in onderstaande cases.

Alliander

Alliander

Bekijk case
  • Agile transitie
  • Energy & Utilities

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 030 – 600 47 79 Stuur ons een bericht