Meer vertrouwen tussen leverancier en klant

mignon

Je bent softwareleverancier en je hebt met een belangrijke klant een turbulente eerste implementatie meegemaakt. Wave 1 is live, met stoom en kokend water. De verhoudingen staan al onder druk nog voordat je aan Wave 2 begint. Vertrouwen kun je borgen en vergroten, maar dat vergt hard werk, consistentie, zeggen wat je doet en vooral: doen wat je zegt.

Fusie met ambitieuze deadline

mignon

In november 2020 krijgt Eugène Penders de leiding van het project om de beoogde instellingenfusie van de Agrarische Opleidingscentra Aeres en Nordwin College per 1 augustus 2021 mogelijk te maken door hun beide Student-Informatie-Systemen Eduarte (en daarmee hun hele IT-landschap) samen te voegen. Volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en SIS-leverancier Iddink vraagt dit minimaal 1 jaar doorlooptijd. Als het …

Applicatieontwikkeling bij de overheid

mignon

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Dit betekent dat minder draagkrachtigen (37 % van de bevolking) een beroep kunnen doen op deze ‘bijstand’. De Raad is gerelateerd aan het ministerie van Justitie en Veiligheid en voert naast de Wet op de Rechtsbijstand o.a. ook nog de Wet op de …

Triple Nieuw: nieuwe Wet, nieuwe Agile Werkwijze en nieuwe STP architectuur

mignon

De uitvoeringsorganisatie was niet gereed op 1-1-2020 voor de uitvoering van een nieuwe wet die op die datum van kracht werd. Cliënten (=burgers) moesten worden geïnformeerd dat de inning van de eigen bijdrage werd uitgesteld. Stakeholders, o.a. het betreffende ministerie, waren bezorgd en kritisch. KWD werd gevraagd om de programmaleiding over te nemen en te zorgen voor succesvolle afronding.

Een organisatieverandering, maar wat betekent dit eigenlijk voor de informatievoorziening?

mignon

Binnen de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de HAN, is een organisatieverandering opgestart ‘HAN 2020’ die op 1 januari 2020 doorgevoerd moest zijn. Hierbij gaan 4 faculteiten en 17 instituten omgevormd worden naar 14 academies. Academies zijn verantwoordelijk voor de inhoud én organisatie van alle onderwijs en onderzoek binnen een domein. Daarnaast wordt het Servicebedrijf verantwoordelijk voor de ondersteuning op bijvoorbeeld …

Het samenvoegen van de Fource grossiersfunctie en een verkooporganisatie onder 1 dak?

mignon

Fource Automotive (Source) is actief op het gebied van import en verkoop van automaterialen, equipment, banden, gereedschappen en accessoires. Fource bedient onder andere grossiers, vrije garages, dealers, merkspecialisten, fitters, fleetowners, schadebedrijven en industrie in de Benelux. Fource is onderdeel van de LKQ Corporation, die als leidend importeur en distributeur van automaterialen actief is in Noord-Amerika, Europa en Taiwan. Het verkoop …

Stadgenoten

ITs2020

mignon

Woningcorporatie Stadgenoot wil de klantgerichtheid verbeteren en acht goede communicatie met de klant van het grootste belang. De klant centraal stellen in het werkproces en daarvoor de digitale dienstverlening mogelijk maken, zijn hiervan de belangrijkste elementen. Dat is met het bestaande, versnipperde IT-landschap niet te realiseren. Er wordt gekozen voor een nieuw applicatielandschap met een op Microsoft Dynamics AX gebaseerde …

Albeda College

Vreemde ogen kunnen dwingen

mignon

Het cluster Finance & Control van het Albeda College is verantwoordelijk voor het leveren van management rapportages. In 2018 is het besluit genomen dat alle management rapportages, waaronder de Triaal rapportages door Qlikview (BI-tool) worden gegenereerd. Begin 2019 is een eerste versie van de triaalrapportage (T3) opgeleverd. De Financieel Directeur heeft de opdracht gegeven om in 2019 de triaalrapportage te …

Vernieuwing certificeringsproces

mignon

De RDW heeft de wettelijke taak om certificaten en typegoedkeuringen conform Europese richtlijnen en nationale richtlijnen te verstrekken. De afdeling Typegoedkeuringen (TGK) van de divisie Voertuig Regelgeving & Toezicht (VRT) geeft namens de RDW deze goedkeuringen af voor voertuigen, onderdelen aan fabrikanten op basis van verschillende verordeningen. De divisie VRT heeft opdracht gegeven tot vernieuwing van het certificeringsproces.