Stadgenoten

ITs2020

mignon

Woningcorporatie Stadgenoot wil de klantgerichtheid verbeteren en acht goede communicatie met de klant van het grootste belang. De klant centraal stellen in het werkproces en daarvoor de digitale dienstverlening mogelijk maken, zijn hiervan de belangrijkste elementen. Dat is met het bestaande, versnipperde IT-landschap niet te realiseren. Er wordt gekozen voor een nieuw applicatielandschap met een op Microsoft Dynamics AX gebaseerde …

Een organisatieverandering, maar wat betekent dit eigenlijk voor de informatievoorziening?

mignon

Binnen de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de HAN, is een organisatieverandering opgestart ‘HAN 2020’ die op 1 januari 2020 doorgevoerd moest zijn. Hierbij gaan 4 faculteiten en 17 instituten omgevormd worden naar 14 academies. Academies zijn verantwoordelijk voor de inhoud én organisatie van alle onderwijs en onderzoek binnen een domein. Daarnaast wordt het Servicebedrijf verantwoordelijk voor de ondersteuning op bijvoorbeeld …

Vreemde ogen kunnen dwingen

mignon

Het cluster Finance & Control van het Albeda College is verantwoordelijk voor het leveren van management rapportages. In 2018 is het besluit genomen dat alle management rapportages, waaronder de Triaal rapportages door Qlikview (BI-tool) worden gegenereerd. Begin 2019 is een eerste versie van de triaalrapportage (T3) opgeleverd. De Financieel Directeur heeft de opdracht gegeven om in 2019 de triaalrapportage te …

Implementatie in hectische (onderwijs)tijden – ook tijdens Corona!

mignon

Sinds het uitbreken van de Corona crisis hebben professionals hun handen (en hoofd) vol met het inspelen op de nieuwe situatie, en dat geldt zeker ook in het onderwijs. Om in dergelijke tijden toch resultaten te halen zijn focus, teamwerk, voorbereiding en heldere plannen en communicatielijnen nodig. Ook voor Aeres mbo en vmbo, waar in 6 maanden doorlooptijd -en dwars …

Software-ontwikkeling in een onderwijsorganisatie

mignon

Het proces rondom examineren is en blijft een van de belangrijkste aandachtspunten voor veel onderwijsorganisaties. Onderwijsgroep Tilburg had bij de aanbesteding voor een nieuw studentadministratie pakket dan ook beoogd om het volledige proces van A tot Z hierin te borgen. Onderwijsgroep Tilburg was de eerste MBO-organisatie in Nederland die het pakket in de volledige breedte zou gaan inzetten.

Applicatie-implementatie Plannen en Roosteren, van curriculum tot rooster

mignon

Onderwijsgroep Tilburg (OGT) bestaat uit diverse locaties met daarbinnen verschillende afdelingen en scholen die in een aantal gevallen weer zijn onderverdeeld in meerdere teams. Door de jaren heen zijn er binnen de verschillende locaties, afdelingen, scholen en teams verschillende procedures en werkwijzen ingeregeld voor tot het tot stand komen van de jaarplannen en lesroosters. Vanuit de collectieve ambitie is er …

Eén uniforme werkwijze voor het toetsen van de studenten

mignon

Het programma SIS! zorgt voor standaardisatie van alle colleges bij het Rotterdamse ROC Albeda, wat leidt tot een eenduidige “student journey” van studenten bij alle opleidingen en colleges, waarmee flexibilisering en individualisering van het onderwijs in de toekomst mogelijk gemaakt wordt. Alle student- en opleidingsgegevens worden inzichtelijk gemaakt in één integraal Studenten Informatiesysteem (SIS). KWD-projectmanager Eugène Penders leidt een aantal …

Vernieuwing certificeringsproces

mignon

De RDW heeft de wettelijke taak om certificaten en typegoedkeuringen conform Europese richtlijnen en nationale richtlijnen te verstrekken. De afdeling Typegoedkeuringen (TGK) van de divisie Voertuig Regelgeving & Toezicht (VRT) geeft namens de RDW deze goedkeuringen af voor voertuigen, onderdelen aan fabrikanten op basis van verschillende verordeningen. De divisie VRT heeft opdracht gegeven tot vernieuwing van het certificeringsproces.

Een nieuw ERP systeem, het blijft toch mensenwerk

mignon

De uitrol van een nieuw ERP systeem is ingrijpend. Maar tijdens de implementatie te maken krijgen met Corona maatregelen, is een risico die bij niemand begin 2020 in zijn risicoanalyse stond.