Verbinding in Corona-tijd

KWD is een groep van heel verschillende project- en programmaprofessionals die het belang van een ‘club’ allemaal inzien. De opdrachten waarop KWD’ers belanden zijn niet altijd individueel, maar vaak wel. En als je vaak in je eentje ergens op een opdracht zit, wat zorgt er dan voor dat je de meerwaarde ziet van uitmaken van een ‘club’? Naast andere redenen, …

De bijsluiter bij Agile

Agile alchemisten presenteren agile als wondermiddel: ze beloven je producten met 100 procent klanttevredenheid, gebouwd door teams die het beste uit zichzelf halen. Risico’s zijn er volgens hen niet. Wel is agile werken, zoals je altijd al dacht en wellicht hebt ervaren, vaak het beste middel. Maar die ronkende beloften zijn niet reëel. Agile werken is niet vrij van risico’s. …

Gene Kim: The Unicorn Project

The Unicorn Project van Gene Kim is het vervolg op zijn bestseller the Phoenix Project. Het boek is een uitstekende manier om op een ontspannen manier te lezen over, en reflecteren op, hoe DevOps principes binnen organisaties een digitale transformatie kunnen ondersteunen of zelfs voortdrijven. De ondertitel ‘A Novel about Developers, Digital Disruption and Thriving in the Age of Data’, …

Hoe is het acceptatieproces van ERP implementaties te optimaliseren?

Drie artikelen beschrijven twee cruciale succesfactoren bij het implementeren van Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen. De eerste succesfactor is de juiste projectmedewerkers uit de organisatie betrekken. Dit is beschreven in het eerste artikel geplaatst in editie 11 van dit Vakblad. De tweede succesfactor is het accepteren van het nieuwe ERP-systeem. In het tweede artikel ligt de focus op de actoren in …

Met mijn handen in de klei

Kleur, ritme, vorm, verhoudingen, samenspel, verbinding tezamen met een scala van gevoelens is wat Kunst bij mij oproept. Een leven zonder Kunst zou voor mij een leven zijn zonder eten, zo primair is deze behoefte verweven in mijn dagelijkse ‘zijn’. Ik wil altijd creëren, in beweging blijven en vernieuwen. Dat is niet alleen bij het maken van Kunst zo, ook …

Innoveren in projecten

Moderne softwareontwikkeling in projecten is veelal gericht op het creëren van waarde. Zoals mijn collega Erik van Daalen en Rini van Solingen beschrijven in dit artikel is ‘waarde’ inmiddels een containerbegrip waarop het lastig sturen is. Waarde voor hun klanten is ook waar vernieuwers naar zoeken bij productinnovaties. Zou het zinvol zijn om reguliere projecten als innovatie aan te pakken? Om …

Besturing acceptatieproces in ERP implementaties

Bij het afsluiten van een project wordt het resultaat overgedragen aan de operationele organisatie, die hiermee dit resultaat formeel accepteert. Het is belangrijk deze formele acceptatie goed te regelen, anders eindigt het project nooit. Het beste resultaat is te boeken als degene die moeten accepteren worden meegenomen van begin van het project tot einde. Doordat bij alle projectactiviteiten meegekeken wordt vanuit acceptatieperspectief wordt de kwaliteit van het resultaat (het ingerichte ERP-systeem) hoger. De uiteindelijke acceptatie zal makkelijker gaan, omdat het projectresultaat geen verrassing is voor de …

Wordt agile geïmplementeerd vanuit kans of vanuit mitigatie?

Omdat we leven in een “VUCA” (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) wereld gaat iedereen over op IT development volgens de agile aanpak. Echter, echter, echter, … wordt de overgang naar agile development wel voldoende op zijn merites  gewogen? 

Sturen op waarde met Agile

In de agile praktijk wordt het woord “waarde” veel gebruikt maar vaak blijkt er in organisaties geen overeenstemming te zijn over wat dit woord inhoudt.