BPUG 2018 – People, Plan it, Profit

Op dinsdag 5 juni 2018 vindt het jaarlijkse BPUG seminar plaats. Het thema in 2018 is People, Plan it, Profit. Dit met een kwinkslag naar People, Planet, Profit, bekend als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. KWD is hoofdsponsor van het BPUG-seminar 2018.  

Resultaatgericht testmanagement

Paul de Horde van Test Management Group werkt samen met enkele KWD-ers aan een groot project bij een ministerie. Hij is geen typische testmanager die in een standaard hokje is te plaatsen en waarschijnlijk juist daarom is hij succesvol waar anderen dat niet zijn. Zelf noemt hij zijn aanpak resultaatgedreven testmanagement en daarmee sluit hij goed aan op het Resultaatmanagement …

Een succesvolle testmanager

Binnen projecten is testen een vast onderdeel. Dat dit een vak apart is weten we allemaal en dat dit om kennis, kunde en vaardigheden van een testmanager vraagt, spreekt voor zich. Dat er veel verschil in kwaliteit en aanpak is, weten de meeste projectmanagers ook.