Deterministisch en Probabilistisch plannen en begroten

In een eerdere blog van deze serie (hoofdstuk 3) is besproken hoe risicomanagement een belangrijke leidraad is bij GWW-projecten. Daarbij is ook probabilistisch plannen even aangestipt. Ik wil nu wat dieper ingaan op de praktische toepassing van deterministisch en probabilistisch plannen en begroten. Met begroten wordt dan bedoeld dat in eerste instantie een raming wordt opgesteld die na goedkeuring wordt …

De echte agile coach doet aan mindf*ck

Er is iets dat me al enige tijd bezighoudt, ik heb het nu over de mindset van agile coaches. Ik heb al vaker geschreven over de rigiditeit van veel agilisten. Ik begrijp dat heel goed, want zij moeten ons erop wijzen wat nieuw en wat oud denken is. Sommigen schieten daarin door en zijn vrij dogmatisch, anderen zijn wat socialer, …

EFFECT = KWALITEIT X ACCEPTATIE

Dit is een simpele formule om aan te geven dat het Effect van de verandering afhangt van de Kwaliteit  van de oplossing maal de Acceptatie van de betrokkenen. Psycholoog Norman Maier bedacht deze formule om het effect van een verandering te bepalen. Je kunt nog zo’n mooi product of dienst leveren, maar als het niet door de gebruikers geaccepteerd wordt, dan …

De directie heeft besloten dat we Agile moeten gaan werken

Uit het dagboek van Karel, IT projectmanager. Het is een spannende dag. Ik ben door Stevin, onze directeur operations, en Carlo, mijn IT directeur, gevraagd om aan te schuiven bij hun management team overleg. Stevin heeft mij gevraagd een belangrijk strategisch project te gaan managen. Het project is cruciaal om onze concurrentie positie in de dynamische markt te behouden.

Leergang Projectmanagement voor het CBS

In het najaar van 2017 verzorgde KWD resultaatmanagement voor de vierde maal een volledige leergang projectmanagement bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Heerlen. Het betrof 30 projectleiders (3 groepen van 10 deelnemers). Kaj Wijmans en Eugène Penders, senior project-/programmamanagers en kerndocenten professionalisering, namen deze leergang voor hun rekening. Zij kregen zeer positieve waarderingen van de deelnemers en …

5 tips bij Identity Management projecten

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het buitenland bekend als GDPR) van toepassing. Het op orde hebben van de processen rondom persoonsgebonden gegevens is daarmee van groot belang. Organisaties hebben twee jaar de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden.

Prestatie Verklaringen

Kortweg betekent ‘Prestatie Verklaren’ dat de opdrachtgever, meestal vertegenwoordigd door een contractmanager, verklaart dat deze akkoord gaat met een prestatie die in de afgelopen periode is geleverd. Dat kan dus zijn dat de juiste voortgang is gehaald en/of dat een product correct is opgeleverd. Pas na ontvangst van een door de contractmanager namens de opdrachtgever ondertekende prestatieverklaring mag de aannemer …

Dienend leiderschap

Laten we het eens over dienend leiderschap hebben. Een onderwerp dat me al enige tijd bezig houdt en waar ik eigenlijk niet goed uit kom.  Laat ik beginnen met dat de beste managers die ik heb gehad, mij geholpen hebben om mezelf te ontwikkelen. Het waren, in mijn geval, mannen die me steunden in het vinden van mijn eigen weg. …