Boekrecensie: Werk heeft het gebouw verlaten

Het was eind november 2020 toen mijn oog viel op een post op LinkedIn over een nieuw te verschijnen boek van Jitske Kramer: Werk heeft het gebouw verlaten. Over hoe Corona ons in een collectieve cultuurshock stortte en wat de impact is op ons werkende leven.

Help – we moeten online!

In Nederland zijn circa 23.000 pleegkinderen. Ongeveer de helft woont bij een pleeggezin afkomstig uit het eigen netwerk, zoals opa en oma (pleeggrootouders). Jaarlijks wordt de pleeggrootouder-en-kleinkind-dag georganiseerd. In 2020 werd dit noodgedwongen een online-evenement.

Club des Cent Cols

Ergens in 2009 werd mij een soort van medegedeeld: ‘Je bent sportief, hebt een racefiets, wij gaan een week fietsen in de buurt van de Alpe d’Huez, dus jij gaat mee…’ In de basis klopte deze redenatie. Ik kwam op dat moment regelmatig in de sportschool en ik had mijn hele leven bovengemiddeld veel geschaatst (ijshockey en toentertijd noren). Echter: ik zat nooit op die racefiets.  

Fasering in het gebruik van RASCI

In september 2019 schreef ik de blog “Oud maar beproefd hulpmiddel: RASCI-matrix” n.a.v. processtandaardisatie bij een onderwijsinstelling, waar onduidelijkheden bestonden over de rollen en verantwoordelijkheden na een grote proceswijziging. Door inzet van de RASCI-matrix lukte het ons om eerst in het team en vervolgens met de stakeholders en bestuurders tot de vereiste duidelijkheid te komen.

Grootschalig uit de bocht vliegen met agile?

Door grootschalig agile werken in de praktijk ontstaan inmiddels de eerste dossiers waarbij agile projecten gigantisch mislukken. Veelal komt dit doordat met de introductie van agile ook alle Beheersmatigheid van de kar valt. En ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

De kracht van intuïtie… en de valkuilen

Projectmanagers varen sterker op hun intuïtie naarmate ze meer ervaring hebben, zo bleek uit eerder onderzoek van KWD. Ze komen sneller tot een oordeel en hebben het vertrouwen dat ze de goede beslissingen nemen. Deze constatering riep een aantal vervolgvragen op: Hoe belangrijk en hoe betrouwbaar is intuïtie? Wanneer kun je varen op onderbuikgevoel en wanneer kun je beter extra …

Plannen in een Scaled Agile omgeving

Het opschalen van Agile is in de praktijk best een uitdaging. Er zijn natuurlijk frameworks zoals SAFe om daarbij te helpen, maar hoe zorg je nu voor een betrouwbare en haalbare planning in de praktijk? In dit artikel een samenvatting van ervaring opgedaan in de praktijk van KWD.

KWD Kids

Als KWD-projectmanager werk ik al jaren dagelijks aan de mooiste projecten en vind ik het geweldig om samen met mijn team een mooi resultaat te behalen. Een groot deel van mijn vrije tijd besteed ik de laatste jaren samen met mijn gezin aan de grote passie van mijn kinderen: muziek! Adinda (12) en Matthijs (14) spelen allebei op hoog niveau …

Protocol datalekken bewijst zich!

Iedere organisatie die werkt binnen de EU moet zich sinds mei 2018 houden aan de nieuwe privacywetgeving welke in Nederland bekend staat onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Ook KWD Resultaatmanagement heeft gezorgd dat zij voldoet aan alle verplichtingen die deze wetgeving met zich meebrengt. Denk hierbij aan het actualiseren van het privacybeleid, het opzetten van een register van …