KWD Teambuilding 2019

Ieder jaar (eind september of begin oktober) gaan we met alle medewerkers van KWD op teambuilding. Twee dagen los van projecten, agenda’s, deadlines en even alleen maar aandacht voor elkaar. Tijd om weer eens met elkaar te praten over andere zaken dan werk, in een omgeving die het samenzijn en het onderlinge contact volop mogelijk maakt.

Verandermanagement is onderdeel van Resultaatmanagement

In ons boekje Ik wil Resultaat! uit 2016 beschrijven we hoe wij als KWD’ers werken aan het behalen van het gewenste projectresultaat. Startpunt daarbij is, dat je samen met de organisatie bepaalt wat de gewenste resultaten daadwerkelijk zijn. In het verleden werd het opleveren van een product vaak als gewenst resultaat gezien. Tegenwoordig zijn het meer en meer de organisatiedoelstellingen …

LEID de Agile Evolutie, de volgende stap

Ik heb me voor deze blog laten inspireren door Adversity Quotient van Paul G. Stoltz. Een boek uit 1997 waarin hij je, aan de hand van wetenschappelijke bevindingen met concrete voorbeelden, uitlegt hoe je de obstakels op je pad in kansen om kunt zetten. Dit is wat ik onder andere leerde.

Hoe omgaan met architectuur?

Karel loopt door de gangen en denkt terug aan het gesprek dat hij gisteren met Carlo en Marc had over het nog sneller leveren van de IT-oplossing. Dat was lastige materie. De markt verandert sneller dan verwacht er moet wat sneller opgeleverd worden, maar hoe?

Oud maar beproefd hulpmiddel: RASCI-matrix

In mei 2018 ben ik gestart bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) als projectmanager van 3 projecten binnen een strategisch programma. Dit programma moet de processen, inclusief organisatorische rollen en systeemgebruik, ROC-breed bij alle colleges uniformeren en op een hoger niveau brengen.

Verificatie en Validatie

Verificatie en Validatie (V&V) zijn begrippen die als een rode draad door GWW projecten lopen. Als in de planfase van een project de doelstellingen, scope en randvoorwaarden zijn bepaald, start de uitvoering van het project met een projectplan.

Vergeet de opdrachtgever

De stelling ‘dat de opdrachtgever eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is’ zal wel vloeken in de kerk zijn. Dat maakt deze uitspraak echter niet minder waar.

Ritmes & Routines

Op het BPUG Seminar van 20 juni 2019 in de Jaarbeurs te Utrecht, hebben KWD’ers Jervis Groeneveld en Remmelt van der Wal een ‘muzikale’ workshop gehouden met als titel “Ritmes & Routines”.  Strekking van de workshop is dat het goed is om bewust te kiezen om bepaalde routines wel of juist niet in te zetten. Niet alleen vóór de start …