Europees aanbesteden: van traditioneel naar waardegericht (best value)

Op de beurs Zorg & ICT 2019 verzorgde Maastricht UMC+ samen met KWD een sessie met de titel: ‘Europees aanbesteden, van traditioneel naar waardegericht (BVP). Struggle for life?’ De spreker Ed Maassen was helaas geveld door griep die dag, maar hij komt alsnog zijn verhaal vertellen bij KWD in Nieuwegein op 15 mei om 15:00 uur. U bent van harte …

Theorielozen

Dit is zowel een aanduiding voor een steeds groter wordende groep professionals als een praktijk die deze groep beoefent. Immers, de theorielozen lozen de theorieën. ‘Geef mij maar ervaring in plaats van theorie’, luidt hun lijfspreuk.

Backlog prioriteren

We zijn vier weken verder en Charmaine is druk bezig om het MT te coachen in de agile transitie en Karel is druk bezig zijn agile project te begeleiden. De business eigenaar begint steeds meer in haar rol te komen. Carlo, de IT-directeur, is op zoek naar Karel. Hij treft Karel en Charmaine in de inspiratieruimte en gaat bij hen …

Er wordt een leverancier betrokken

Ik zit samen met Charmaine koffie te drinken en de afgelopen vier weken door te nemen waarin veel is gebeurd. Het team heeft samen met Caroline, de business vertegenwoordigster, een roadmap gemaakt voor het project Pythagoras. Helaas hebben een tweetal teamleden te kennen gegeven de organisatie te willen verlaten en zij komen allebei uit mijn team.

45 plussers, staakt uw gemor

Regelmatig spreek ik over wat het betekent om vanuit een Agile mindset te werken. Waarmee ik dan iets anders bedoel dan scrummen, safen, nexussen, lessen of een van de andere raamwerken die de agile gemeenschap in de afgelopen decennia heeft voortgebracht.

Wat is nodig voor goede samenwerking opdrachtgever en projectmanager?

Projectmanagers streven naar nauwe samenwerking met hun opdrachtgevers om het succes van hun project te optimaliseren. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat samenwerking tot betere resultaten leidt (gecombineerd met voldoende mandaat voor de projectmanager). Toch, zo is de ervaring van veel projectmanagers, is een goede samenwerking tussen projectmanager en opdrachtgever niet vanzelfsprekend. Het vraagt om inzet en toewijding van beide kanten.

Voorspelbaar agile werken?!

Ik kijk tevreden terug op de afgelopen vier weken van het project Pythagoras. Ik werk goed samen met Caroline, de business vertegenwoordigster. Zij voelt zich verantwoordelijk en is druk bezig om de backlog op orde te houden en te prioriteren. Het Integrale team is gestart en neemt de verantwoordelijkheid voor het opleveren van het resultaten op basis van de backlog.

Hoe we steeds dommer worden

Enkele weken geleden had ik op een dag twee verschillende gesprekken die mij aan het denken zetten. Het eerste gesprek ging over het organiseren van een evenement over Agile Leiderschap en het tweede met de uitgever van een vakblad.