PMI Summit 2018 – deel 3

The human factor in project management

Op donderdag 20 september 2018 vond de PMI NL Summit plaats. Thema hiervan was ‘It is all about the human factor in project management’. In een serie van 3 artikelen neemt Jack van Grunsven ons mee in de hoogtepunten van deze dag. In dit derde deel, staat de omgeving centraal.

 

Een chaordic (project)wereld

De wereld is niet (volledig) voorspelbaar en daarom ook niet (volledig) beheersbaar. Wat betekent dit voor een projectmanager? Hoe je project uit te voeren in een chaordic omgeving, een combinatie van chaos en orde?

Er zijn verschillende elementen die de mate van chaos en orde bepalen:

 • De mate van onzekerheid
 • De mate van stabiliteit door diversiteit
 • De mate waarin sprake is van dialoog en vertrouwen
 • De mate waarin bekende interventies voorhanden zijn

En er zijn verschillende vormen van onzekerheid:

 • Simpel Logisch verband tussen oorzaak en gevolg
 • Gecompliceerd Meer ingewikkeld verband tussen oorzaak en gevolg
 • Complex Oorzaak en verband afhankelijk van vele onzekere factoren
 • Chaos Geen enkel logisch verband tussen oorzaak en gevolg

Voor de uitleg werd gebruik gemaakt van het Cynefin Framework:

Cynefin framework

Het element stabiliteit door diversiteit is het beste uit te leggen door de vergelijking met een ecosysteem in de natuur. Zo’n systeem bestaat uit entiteiten met relaties daartussen. Deze relaties bestaan niet alleen tussen de verschillende plant- en diersoorten, ook relaties met andere kenmerken zoals ruimte, water en beschutting, bepalen een ecosysteem. De weerstand van een systeem is het vermogen om ná een verstoring weer te herstellen. Hoe complexer een ecosysteem is, des te stabieler het is, omdat er meerdere alternatieven voorhanden zijn.

Om in een chaordic wereld koers te kunnen houden, heeft value-based projectmanagement een aantal interventies geformuleerd. Het voert te ver voor dit verslag om hier dieper op in te gaan maar via zoekmachines is veel te vinden over dit onderwerp.

Wat kunnen we leren van dit onderdeel van de PMI Summit?

 • Bewustwording dat de wereld, en daarmee ook onze ‘projectenwereld’, niet of in ieder geval niet volledig maakbaar en voorspelbaar is
 • Het kan daarom geen kwaad om eens wat aandacht te schenken aan value-based projectmanagement. Wellicht zitten in deze aanpak mogelijke oplossingen voor problemen waar je in jouw project tegenaan loopt

VUCA world

Dit is een term die de wereld omschrijft waarin wij ons als mensen en organisaties op dit moment bevinden. Het gaat om een continu veranderende markt met hoge onzekerheid en complexiteit die lang niet altijd helder is. VUCA staat voor:

 • Volatile – Snel veranderend
 • Uncertain – Onzeker
 • Complex – Complex
 • Ambiguous – Vaag / dubbelzinnig

Dit is een wereld waarin wij ons nu al bevinden en die de komende jaren steeds meer VUCA gaat worden. Voorbeelden hiervan zijn de veranderende overheidsrol: de overheid trekt zich terug en de focus komt meer op zelfredzaamheid en actief burgerschap. Maar ook de veranderingen in de zorg: het scheiden van wonen en zorg, de eigen bijdrage in de GGZ, het PGB en de hogere eigen bijdrage AWBZ voor mensen met eigen vermogen.

Doordat er een hoge mate van verandering, onzekerheid, complexiteit en vaagheid is, wordt het dus steeds moeilijker om, laten we zeggen, 5- of 10-jaarplannen te maken en tot in detail uit te werken. Als veel variabelen snel veranderen, onzeker zijn, complex én vaag zijn, zal je op een andere manier moeten gaan werken. Niet meer alles strak vastzetten maar juist flexibel en visionair zijn. VUCA uitdagingen vragen om VUCA oplossingen:

 • Volatile Vision: Visie geven
 • Uncertain Understanding: Proberen de context te begrijpen
 • Complex Clarity: Helderheid verschaffen en het simpel maken
 • Ambiguous Agility: flexibiliteit inbouwen

Wat kunnen we leren van dit onderdeel van de PMI Summit?

 • Voor mij persoonlijk was de term ‘VUCA’ nieuw. Interessant om hier kennis mee te maken
 • Niet direct een presentatie die morgen praktisch toepasbaar is, maar meer ‘stof tot nadenken’

Nabeschouwing van de gehele PMI NL Summit

Deze 2018-versie van de PMI NL Summit was inhoudelijk interessant, met presentaties en workshops die aanzetten tot reflectie en ontwikkeling. Sterker worden door met collega’s over het vakgebied te spreken en onder elkaar Kennis te Willen Delen, KWD. 

Over PMI NL

PMI NL is de Nederlandse afdeling van de internationale projectmanagement vakvereniging PMI (Project Management Institute). Het is de derde PM-vakvereniging in Nederland, naast IPMA en BPUG. De Summit is het jaarlijkse congres van PMI NL, vergelijkbaar met het Congres van IPMA en het Seminar van de BPUG. KWD was aanwezig als sponsor van dit evenement.

Disclaimer: Dit verslag gaat in op enkele van de hoogtepunten van deze dag en is gebaseerd op de door de schrijver bezochte presentaties en workshops. Het verslag geeft daarom geen compleet beeld van de volledige PMI Summit.

Blogdetails

28-01-2019
Blog
 • Jack van Grunsven

  Senior Projectmanager

  Maakt doelen tastbaar. Handen uit de mouwen. Neemt besluiten en verantwoordelijkheid. Brengt rust in hectische situaties.

  Meer over Jack van Grunsven

 • Jack van Grunsven

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht