Leergang Projectmanagement voor het CBS

In het najaar van 2017 verzorgde KWD resultaatmanagement voor de vierde maal een volledige leergang projectmanagement bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Heerlen. Het betrof 30 projectleiders (3 groepen van 10 deelnemers). Kaj Wijmans en Eugène Penders, senior project-/programmamanagers en kerndocenten professionalisering, namen deze leergang voor hun rekening. Zij kregen zeer positieve waarderingen van de deelnemers en hun managers.

 

CBS in het nieuws

Het CBS is regelmatig in het nieuws met allerlei nieuwe inzichten over ‘de Nederlander’, zoals werk en inkomen, vrijetijdsbesteding, etc. Het vergaren en verwerken van data uit allerlei bronnen tot bruikbare en betrouwbare informatie is geen sinecure. Bij het CBS werken specialisten die bij uitstek in staat zijn om dit soort uitdagingen succesvol aan te gaan.

Ook vanuit bedrijven en instellingen is er steeds meer interesse om dit soort onderzoeken door het CBS te laten uitvoeren. Dit maakt het nog belangrijker dat deze projecten klantgericht en kostenbewust geleid worden.

KWD Resultaatmanagement zet haar kerndocenten voor Professionalisering al sinds 2011 in bij het CBS. In een aantal leergangen zijn de projectleiders van het CBS uit Den Haag en Heerlen door KWD opgeleid, getraind en gecoacht om succesvoller te worden in hun vak. Omdat KWD na een aanbestedingsprocedure geselecteerd is als professionaliseringspartner voor CBS en er goede ervaringen waren bij het CBS, mocht KWD in 2017 wederom leergangen projectmanagement voor 30 projectleiders bij het CBS uitvoeren. Het betreft een opfriscursus voor 10 ervaren projectleiders en een startcursus voor 20 minder ervaren projectleiders.  

Leergang Projectmanagement voor het CBS

Op basis van de doelstellingen van het CBS werden de volgende trainingsmodules gegeven:

Serious Project Management Game

Acteurs brengen de deelnemers in concrete, spannende projectmanagement praktijksituaties. Observatoren nemen waar hoe de deelnemers hierin als projectmanager acteren en stellen een rapport op, op basis van het ideale KWD projectcompetentieprofiel. Welke competenties laten de deelnemers zien en hoe effectief? Tests geven een extra beeld van hun persoonlijkheid (Big Five) en teamrollen (Belbin). Door deze te relateren aan het ideale PM-profiel worden mogelijke sterktes en zwaktes per deelnemer weergegeven. Deze informatie wordt vertrouwelijk verstrekt aan de deelnemer. Tijdens de trainingsmodules is hierop verder voortgeborduurd.

PM Essentials (hard skills, met elementen uit Prince 2)

In een lange trainingsdag zijn de belangrijkste principes en technieken van project management en Prince2 behandeld, met veel ruimte voor interactie en praktijkoefeningen.

Persoonlijkheid, Communicatie en politiek (soft skills)

In deze module hebben de deelnemers de scores van de Serious PM Game meegenomen. De inhoud en het belang van de modellen en behaalde scores zijn behandeld (klassikaal, en soms in 1-op-1 gesprekken). Hiermee zijn de deelnemers bewuster van hun persoonlijke kracht en hun verbeterpunten. Daarnaast zijn belangrijke communicatieve vaardigheden geoefend, zoals confronteren en feedback. In een avondsessie is inzicht in het belang van projectpolitiek, en in hoeverre de deelnemers daar effectief mee omgaan, verkregen in de KWD-workshop Projectpolitiek.

Projectsucces

De deelnemers bepalen op welke factoren binnen het CBS gestuurd zou moeten worden om succesvol te zijn. De deelnemers hebben als huiswerkopdracht meegekregen om dit op hun projecten toe te passen en de uitkomsten met hun eigen werkelijke stuurgroepleden te bespreken.

Plenaire afsluiting

In dit dagdeel zijn de bevindingen uit de huiswerkopdracht besproken en is de leergang feestelijk afgesloten.  

Bijproduct: Verbeterpunten voor het CBS

Tijdens de leergang zijn de kerndocenten veelvuldig op praktijksituaties van de deelnemers ingegaan. Daaruit zijn soms knelpunten naar boven gekomen, die CBS-breed opgelost moeten worden.

De kerndocenten hebben na elke module aan de opdrachtgevers een rapportage opgesteld: hoe hebben de deelnemers de module ervaren en gewaardeerd? In deze rapportage zijn deze knelpunten benoemd met een advies hoe deze opgelost kunnen worden, zodat het CBS en de projectleiders beter in staat zijn om projecten succesvol te doen. Voorbeelden zijn een aangescherpte rolverdeling tussen projectleiders en lijnmanagers en een effectievere inrichting van de stuurgroep.

Deze verbeterpunten zijn na de laatste module uitgebreid samen met het management doorgesproken en gaan leiden tot concrete veranderingen in de werkwijze binnen het CBS om het projectsucces nog verder te verbeteren. De opdrachtgevers hebben hun grote tevredenheid over de leergang uitgesproken. Waarschijnlijk was dit niet onze laatste autorit naar het zuiden…

Ben je zelf ook geïnteresseerd in een traject zoals we dat bij het CBS verzorgd hebben of in één van de workshops? Neem dan contact met ons op.

Blogdetails

20-04-2018
Blog
  • Eugène Penders

    Senior Projectmanager

    Pragmatische projectmanager die zich kenmerkt door oplossingsgerichtheid, besluitvaardigheid en duidelijkheid. Analyseert vraagstukken snel, scherp en gestructureerd. Neemt ownership, heeft oog voor belangen van betrokken partijen, en zorgt voor structuur en verbinding binnen zijn projectorganisatie.

    Meer over Eugène Penders

  • Eugène Penders

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht