BPUG 2018 – People, Plan it, Profit

Best Value Projectmanagement

Op dinsdag 5 juni 2018 vindt het jaarlijkse BPUG seminar plaats. Het thema in 2018 is People, Plan it, Profit. Dit met een kwinkslag naar People, Planet, Profit, bekend als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. KWD is hoofdsponsor van het BPUG-seminar 2018.

 

 

Dit artikel geeft een vooruitblik op de presentatie die Fred Bons tijdens het BPUG-seminar 2018 namens KWD zal verzorgen over Best Value Projectmanagement. Wilt u dit seminar bijwonen? Kijk dan op www.bpugseminar.nl of neem contact op met Fred Bons of Jack van Grunsven van KWD.

Zoeken naar evenwicht

 • People – staat voor de menselijke kant van projecten zoals samenwerking, teamvorming, leiderschap
 • Plan it – staat voor de best practices die helpen om van projecten een succes te maken
 • Profit – staat voor het opleveren van resultaten waarmee de organisatie beter kan presteren

In ons vakgebied geldt dat medewerkers (People), methoden, technieken, organisatie en planning (Plan it) op de juiste wijze gecombineerd moeten worden om op duurzame wijze de resultaten en baten (Profit) van een project te realiseren. Tijdens het BPUG-seminar presenteren de sprekers in 5 keynote sessies en 20 parallelsessies hun visie op het bereiken van dit evenwicht. Namens KWD zal Fred Bons een interactieve presentatie verzorgen over Best Value Projectmanagement.

Hoe omgaan met sourcing vraagstukken?

De projectmanager is vaak de spil tussen de opdrachtgevende organisatie en de leverancier. In die rol ligt het op de loer ‘vermalen’ te worden door de sourcing-perikelen tussen deze twee actoren: 

 • Hoe moet je als projectmanager omgaan met het sourcing vraagstuk?
 • Welke middelen kan een projectmanager inzetten om een dergelijk project succesvol te laten zijn?

Best Value Projectmanagement (BVPM) kan hierbij helpen.

Wat is Best Value Projectmanagement?

KWD heeft een projectmanagementaanpak ontwikkeld die gebaseerd is op de principes van de Best Value Approach, aangevuld met eigen inzichten over het inregelen van voorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier. Sourcing en projectuitvoering zijn in deze visie onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen dan ook als één integraal geheel, in samenhang te worden bestuurd. Wij noemen dat Best Value Projectmanagement: sneller en beter sourcen van ICT Diensten als basis voor succesvolle projectuitvoering.

Best Value Projectmanagement in de praktijk

Aan de hand van een in de praktijk uitgevoerd project bij Transavia, laat Fred zien hoe BVPM werkt, welke stappen er zijn, welke actoren een rol spelen, wat hun taken zijn en hoe zij ondanks ogenschijnlijk tegengestelde belangen komen tot een harmonieuze vorm van samenwerking. Maar ook: wat zijn mogelijke valkuilen en hoe kun je deze vermijden. Kortom: Best Value Projectmanagement als een best practice voor het uitvoeren van projecten, waarbij de uitvoering geheel of grotendeels aan een leverancier wordt uitbesteed.  

Meer weten over Best Value Projectmanagement?

Ben je niet in staat om het seminar bij te wonen maar ben je wel geïnteresseerd in ons boekje over dit onderwerp ‘ICT Leverancier: van vijand naar vriend’ óf wil je weten wat Best Value Projectmanagement voor jouw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met KWD. En uiteraard vind je in de KWD PM App een test voor Best Value Projectmanagement. De KWD-app is te vinden in de App-store of Google Play store.

Profiel Fred Bons

Fred Bons is een ervaren senior programmamanager bij KWD Resultaatmanagement. Hij geeft leiding aan projecten op het snijvlak van Business en ICT bij een veelheid aan opdrachtgevers, binnen een grote verscheidenheid aan branches. Hij is IPMA-B en Best Value Expert (A+) gecertificeerd en medeauteur van het boek in de KWD-Reeks over Best Value Projectmanagement: ‘ICT Leverancier: van vijand naar vriend’. Tevens is Fred voorzitter van de vakvereniging IPMA-Nederland. 

Blogdetails

30-05-2018
Blog
 • Fred Bons

  Senior projectmanager

  Verbindende verandermanager, die mensen inspireert om te komen tot grootse prestaties. Van “A naar B” is wat hem beweegt: samen creëren wat er nog niet is en verbeteren wat er wel al is.

  Meer over Fred Bons

 • Fred Bons

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht