Agile contracteren; Hoe doe je dat?

Bedrijven ontwikkelen software steeds vaker niet zelf, maar besteden dit uit aan een leverancier. Partijen leggen daarbij de gemaakte afspraken vast in een contract. Leidt een agile softwareontwikkeling tot een ander contracteringsproces en/of contract?

 

Een reeks artikelen behandelt, vanuit verschillende perspectieven, de aspecten die een rol spelen bij het agile contracteringsproces en het agile contract. Dit artikel start vanuit het perspectief van de leverancier. De handreikingen zijn ervaringen opgedaan in agile projecten.

Agile contracteren is het proces waarin partijen samenwerken om te komen tot afspraken. Tijdens dit proces werken partijen samen om invulling te geven aan zowel de wensen van de klant als de leverancier (zie figuur 1.). Een aantal voorbeelden zijn: werkafspraken, teamsamenstelling en hoe met elkaar om te gaan wanneer het proces minder goed verloopt. Het is van belang dat dit proces leidt tot wederzijds vertrouwen dat de basis is van een goede samenwerking.

In een agile contract leggen partijen onder andere vast hoe partijen invulling geven aan de kenmerken van een agile project, zoals die onder andere volgen uit het Agile Manifesto. Eén van de principes van een agile project is het frequent opleveren van werkende software. Een ander principe is dat partijen wijzigende behoeften verwelkomen.

Ook dienen partijen afspraken te maken over generieke aspecten, onder andere de betalingsvorm. Voorbeelden van betalingsvormen zijn de vaste scope met een vaste prijs of op basis van nacalculatie. In de eerste vorm ligt de verantwoordelijkheid voor sturing van het project bij de leverancier en bij de tweede vorm bij de klant.

Bij de start van een agile project is het doel vaak duidelijk, maar de specifieke requirements worden pas uitgekristalliseerd tijdens het project. Ook worden gedurende het project vaak wijzigingen gerealiseerd. Dit maakt dat de betalingsvorm vaste scope met een vaste prijs vaak niet voldoet. De ene betalingsvorm past in …..

Verder lezen?

Wilt u het volledige artikel uit het Vakblad Projectmanagement lezen, vraag het dan aan via dit formulier:

  • Wij houden ook niet van spam en gebruiken deze gegevens alleen om contact met je op te nemen over deze aanvraag.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Blogdetails

01-06-2018
Publicaties
  • Erik van Daalen

    Senior Project Manager

    Pragmatische zelfstartende traditioneel / agile projectmanager die zich kenmerkt door zijn drive, besluitvaardigheid en duidelijkheid. Analyseert vraagstukken snel, scherp en gestructureerd. Neemt ownership, heeft oog voor ieders belangen, en zorgt voor verbinding binnen en buiten zijn projectorganisatie.

    Meer over Erik van Daalen

  • Erik van Daalen

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht