Terugblik op BPUG Seminar 2017

Vragen en oplossingen rond het thema ‘Agile’

Op dinsdag 13 juni was het 20e jaarlijkse seminar van de BPUG in de Jaarbeurs in Utrecht met drie keynote sprekers en 20 parallelsessies. Gezien de onderwerpen van de presentaties en workshops is ‘Agile’ nog altijd een trending topic.

 

Het programma zag er als volgt uit:

 • 3 keynote sprekers
 • 20 parallelsessies, waaronder KWD-collega Daniël Verhoop
 • 25 (hoofd)sponsoren en partners, waaronder KWD Resultaatmanagement
 • Circa 375 deelnemers

Diverse presentaties gingen expliciet over Agile of raakten dit onderwerp aan. Duidelijk is wel dat er niet één Best Practice is die altijd-en-overal op een universele wijze tot het gewenste resultaat leidt.

Meebewegen met ontwikkelingen

Wellicht kunnen we wat leren van de wijze waarop Prince2 in de loop van de afgelopen jaren meebeweegt met de ontwikkelingen. Zo werd tijdens het Seminar als Europese primeur een tipje van de sluier opgelicht van de nieuwe versie Prince2 2017. Opvallend daarbij is de wijze waarop een zekere vorm van Agile omarmd wordt door Prince2. Sterker nog, het lijkt wel of de ontwikkelingen rond Agile leiden tot een beter begrip van de essentie van standaarden zoals Prince2: geen kookboek dat je klakkeloos en in alle volledigheid moet volgen met een smakelijk gerecht als resultaat, maar veel meer een bron van inspiratie waarbij vooral de principes belangrijk zijn. Natuurlijk wisten wij dit als professionals allang, maar ook bij ‘de business’ ontstaat nu begrip voor het besef dat het volledig volgen van een standaardaanpak, welke dat ook moge zijn, geen garantie is voor succes maar zelfs een succesvol project in de weg kan staan.

Leren van Prince2

De zoektocht die we in de afgelopen decennia bij Prince2 hebben meegemaakt zien we nu in versneld tempo bij de adoptie en implementatie van Agile:

 • In hoeverre moeten we Agile volledig toepassen en zo niet, welke elementen dan wel en in welke volgorde?
 • Hoe kunnen en moeten we alle lagen in de organisatie betrekken?
 • Met welk tempo in te voeren? Big bang, pilot, olievlek of nog anders?
 • Wat betekent dit voor de noodzakelijke kennis en vaardigheden van alle bij het project betrokken personen?
 • Past de methode bij de behoeften van de organisatie? En bij de cultuur?
 • Enzovoort

Aandacht voor vaardigheden

Een andere continuerende trend op het BPUG Seminar is de aandacht voor de vaardigheden van de projectprofessional. Een goed voorbeeld daarvan is de workshop ‘Politiek in en rond je project; hoe ga jij daarmee om’ van KWD-collega Daniël Verhoop. Deze workshop was opgebouwd rond een drietal vragen:

 • Hoe politiek is mijn project?
 • Hoe politiek sensitief ben ikzelf als projectprofessional?
 • Hoe ga ik om met politieke situaties in mijn project?

Daniël heeft een korte inleiding op dit thema verzorgd op basis van wetenschappelijke kennis over politiek en machtsverhoudingen binnen organisaties. Vervolgens nam hij de bijna 70 deelnemers door middel van een aantal filmfragmenten en een aantal stellingen mee in de praktische toepasbaarheid van deze theorie. Hierbij moesten de deelnemers per fragment en per stelling een keuze maken uit een 5-tal mogelijke reacties. Deze reacties zijn gekoppeld aan vijf voorkeursstijlen:

 • Doordrukken
 • Samenwerken
 • Vermijden
 • Toegeven
 • Compromis sluiten

Samen werken aan succes

Opvallend was dat binnen de groep deelnemers veruit de meest populaire stijl het ‘samenwerken’ is. Blijkbaar zijn wij als projectprofessionals zonder formele macht er vooral op gericht om samen met alle betrokken partijen tot een goed resultaat te komen. Daar waar met ‘samenwerken’ niet het gewenste effect bereikt kan worden, is de volgende voorkeursstijl het ‘doordrukken’, in die zin dat via escalatie een probleem neergelegd wordt bij machthebbers die in staat zijn om op basis van hun positie knopen te kunnen doorhakken.

Al met al was deze jubileumeditie van het BPUG Seminar een geslaagd evenement met records op het gebied van aantallen sponsoren en deelnemers. Daarbij past een woord van dank aan de sponsors zonder wie een dergelijk evenement niet mogelijk zou zijn. Tevens hulde voor het organiserend team dat er in is geslaagd om vrijwel volledig op vrijwillige basis en in de vrije tijd een mooi evenement te realiseren.

Meer weten over het BPUG Seminar? Ga naar www.bpugseminar.nl. Volgend jaar deelnemen? Noteer dinsdag 5 juni 2018 alvast in je agenda.

Blogdetails

28-06-2017
Blog
 • Jack van Grunsven

  Senior Projectmanager

  Maakt doelen tastbaar. Handen uit de mouwen. Neemt besluiten en verantwoordelijkheid. Brengt rust in hectische situaties.

  Meer over Jack van Grunsven

 • Jack van Grunsven

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht