Projectpolitiek in de KWD Projectmanagement App

Politiek in en rond je project is een gegeven. Het verkrijgen van schaarse middelen, de omgang met stakeholders, de besluitvorming, de vraag: “what’s in it for me?” KWD heeft op basis van de (verrassend schaarse) theorie een praktisch model opgesteld voor projectpolitiek.

 

kwd-app-politieke-barometerOm te beginnen is belangrijk erachter te komen hoe politiek je project precies is. Dit kun je te weten komen met de politieke barometer test in de KWD app. Deze test bestaat uit dertig stellingen waarvan je moet aangeven in hoeverre die van toepassing zijn op je project. Uitkomst is een kwalificatie van de mate van politiek, variërend van zeer politiek tot niet-politiek.

Projecten met een (zeer) politiek karakter kennen een grote mate van politiek ‘gedoe’. Bijvoorbeeld omdat er veel stakeholders zijn met tegengestelde belangen, of omdat er in de organisatie teveel projecten worden uitgevoerd waardoor je veel energie moet steken in het vrijspelen van de kritieke resources. In deze projecten moet je je als projectmanager echt bemoeien met die politiek; geen positie innemen is namelijk een positie toegewezen krijgen en een speelbal worden van de politieke krachten. In niet-politieke of beperkt politieke projecten kun je je als projectmanager veel meer op de inhoud richten. Hier krijg je voldoende eerlijke feedback om het project goed te kunnen sturen en succes te kunnen hebben.

kwd-app-poltieke-sensitiviteitAls je je wilt bemoeien met de politiek in en rond je project, is het wel handig te weten in hoeverre je voeling hebt met de politiek in je project, en hoe goed je ermee kan omgaan. Dit is het onderwerp in de politieke sensitiviteit test. Hier worden twintig stellingen gegeven waarvan je moet aangeven in hoeverre jet het ermee eens bent. Uitkomst is een indeling in laag-, neutraal, of hoog-sensitief, de zogenaamde MACH-score.

Een projectmanager die hoog-sensitief is pikt politieke signalen snel op. Hij weet zich ook gemakkelijk te bewegen in de politieke arena en manoeuvreert handig om zijn belangen veilig te stellen en zijn resultaten te bereiken. Een hoog-sensitieve projectmanager komt optimaal tot zijn recht in een (zeer) politiek project, waar het erom gaat in een politiek krachtenveld resultaten neer te zetten met het project. Dit type projectmanager is veel minder op zijn plaats in een niet-politiek of beperkt-politiek project waar de politiek minder een rol speelt.

Een laag-sensitieve projectmanager is een risico in bijna alle projecten omdat hij de signalen uit zijn omgeving onvoldoende oppikt en daarmee niet effectief kan sturen. In een (zeer) politiek project is een dergelijke projectmanager een ‘accident waiting to happen’.

Als derde factor, naast het politieke karakter van je project en je eigen politieke sensitiviteit is het inzetten van de juiste stijlen in de omgang met belangentegenstellingen. We onderkennen de volgende stijlen:

 • Doordrukken: het doorzetten van je eigen belang zonder acht te slaan op de belangen van een ander.
 • Samenwerken: het samen zoeken naar oplossingen die de belangen van beiden dekken.
 • Vermijden: het vermijden van het aangaan van de belangentegenstelling /conflict; uitstellen en ‘wegwachten’.
 • Toegeven: het ondergeschikt maken van je eigen belang aan het belang van de ander.
 • Compromis zoeken: het zoeken naar een acceptabele oplossing waarin beide partijen wat krijgen en beiden wat in moeten leveren.

kwd-app-politieke-handelmeterHet bewust toepassen van deze stijlen, gegeven de specifieke omstandigheden en de relaties met de betrokkenen, is een zeer bepalende factor voor het succes in je project. In de politieke handelmeter kun je nagaan wat je voorkeurstijl is. In dertig vragen wordt je telkens gevraagd te kiezen tussen twee stellingen. Uitkomst is je voorkeurstijl.

Uiteraard is er een verband tussen de uitkomsten van deze drie testen. We zijn op dit moment bezig om dit verband te kunnen aangeven in een rapport vanuit de KWD app. Het rapport biedt de koppeling tussen het theoretisch kader en de door jou gegeven antwoorden op de drie bovenstaande tests. In de eerstvolgende release van de app zal deze aanvulling op de functionaliteit opgenomen zijn. Houd de updates van onze app daarom in de gaten! Uiteraard zullen we het op onze website ook aankondigen.

Voor wie echt diep in het model wil duiken is er natuurlijk nog het boek “Projectpolitiek”. Hierin staat uitgebreid beschreven wat het KWD-model voor projectpolitiek is en hoe je dit toe kunt passen op je project.

Blogdetails

23-01-2015
Blog
 • Ronald Kappert

  Senior Projectmanager

  Scherp analyserend manager met drive om oplossingen te (laten) creëren. Werkt graag aan projecten met een organisatie-brede impact, ook op internationaal niveau. Vanuit structuur en overzicht werkt hij aan effectief vormgegeven projecten. Hij stelt resultaat centraal en denkt kritisch mee over wat dat praktisch betekent.

  Meer over Ronald Kappert

 • Ronald Kappert

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht