Wie moet er professionaliseren?

Op maandag 12 mei 2014, was ik als toehoorder aanwezig bij de hoorzitting van de tijdelijke kamercommissie “Grote ICT-projecten”. Uiteraard omdat toenmalig KWD directeur Gerard Meijer als expert was opgeroepen. Maar ook om eens mee te kijken en luisteren naar wat er zoal gezegd wordt. Een telkens terugkerend thema bij de hoorzittingen die ik heb gezien (zie Youtube) is het belang van professioneel opdrachtgeverschap.

 

Dat brengt je direct bij het thema professionaliseren. En de kernvraag: wie moet er professioneler worden? Het antwoord lijkt dan al snel te worden: de projectmanager. En inderdaad, het aantal cursussen, trainingen, leergangen, coachingstrajecten en certificeringen voor projectmanagers is ontstellend groot.

Maar die andere kernspelers dan? De opdrachtgevers, stuurgroepleden en managers van PM-afdelingen? Nou, voor opdrachtgevers begint het aantal professionaliseringsmogelijkheden te groeien, net als voor stuurgroepleden. Maar uniek is iets dergelijks voor de manager van projectmanagement-afdelingen: slechts één leergang PM-bazen!

En inderdaad, deze wordt door Kunnen Willen Durven gegeven….

Ik wens elke organisatie professionele projectmanagers, opdrachtgevers, stuurgroepleden en zeker PM-bazen toe!

Blogdetails

21-05-2014
Column

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht