KWD in gesprek met Kees Hopman

In de afgelopen maanden heeft onze allrounder Kees Hopman leiding gegeven aan het ontwerp, de realisatie en de introductie van de KWD projectmanagement app. Mooie aanleiding om Kees aan de lezers voor te stellen in dit themanummer, en hem te vragen naar zijn inbreng en ervaringen in dit interne KWD-project.

 

kwd-projectmanager-kees-hopman-stoelKees Hopman trad in 2001 in dienst bij KWD Resultaatmanagement. Sindsdien heeft hij een indrukwekkende lijst aan succesvolle opdrachten opgebouwd bij een bescheiden aantal organisaties, waarbij hij wel een grote variëteit aan managementrollen bekleedde: als projectmanager, als interim lijnmanager en als portfoliomanager. Ook vervulde hij een voorname rol bij het aanpakken en oplossen van vertrouwelijke managementvraagstukken rondom informatiebeveiliging, (re)organisaties en overnames. In zijn laatste opdrachten heeft Kees als interimmanager Applicatiebeheerteams vorm gegeven bij Bouwfonds en Sodexo, heeft hij portfoliomanagement opgezet bij Electrabel Retail, en heeft hij als projectmanager bij Alliander Digitale Netten een innovatief technisch product implementatierijp gemaakt voor een strategisch ‘Smart Grid’-programma.

De rode draad in Kees zijn werkzaamheden is zijn motto: “Resultaat op Menselijke Maat”. Kees gelooft in de interne drive van mensen om elke dag een goed resultaat neer te willen zetten, waarbij hij vakmanschap, zingeving en autonomie als sleutelwoorden voor iedere individuele medewerker ziet:

 • Een medewerker zou continu moeten willen werken aan (verbetering van) zijn vakmanschap. En niet alleen een inhoudelijke groei nastreven, maar juist ook die inhoudelijkheid kunnen uitdragen door te werken aan communicatieve vaardigheden en teamvaardigheden;
 • Een opdracht dient zinvol te zijn in de ogen van de medewerker, zowel het eindresultaat als het te volgen proces. Dat geldt niet alleen voor de korte termijn doelen van de opdracht, maar moet ook passen bij de “hogere doelen”, zoals iemands persoonlijke drijfveren in relatie tot de organisatiedoelstellingen;
 • Hoe beter deze vorige twee elementen kloppen, hoe autonomer de medewerker kan werken. Maar autonomie gaat ook hand in hand met zelfstandigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen.

Als manager, zowel in de rol van projectmanager als lijnmanager, vindt Kees het belangrijk om een werkomgeving voor de medewerker te faciliteren waarin deze in vakmanschap, zingeving en autonomie kan groeien. Groei is geen doel op zich maar een middel om tot resultaten te komen.

Naast gedreven medewerkers is ook de zichtbaarheid van deelresultaten een belangrijke voorwaarde om tot een resultaat te komen. Denken en doen gaan daarbij hand in hand. Kees gelooft dus niet in omvangrijke lange specificatie en ontwerptrajecten zonder zicht op het resultaat, maar zorgt voor kleine overzichtelijke fasen met tastbare en zichtbare tussenresultaten. “Een product werkt pas als het werkt, daarvoor is het een promise” is één van zijn gevleugelde kreten. Geen portfolio’s met zware projecten, maar liever een palet aan kortlopende projecten en werkzaamheden die voor inzicht zorgen en waarop je vanuit voortschrijdend inzicht beter kunt bijsturen. Hiermee houd je overzicht, zodat het minder complex en dus behapbaar blijft: resultaat op menselijke maat.

Dat Kees zijn aanpak tot goede resultaten leidt, blijkt wel uit de volgende citaten van opdrachtgevers:

“Erg veel waardering voor het werk dat je hebt geleverd. Je hebt veel bereikt, het project is – na lange tijd stil te hebben gelegen – door jou tot een succesvol einde gebracht, het proces is door jou onder controle gebracht, en ik zie je continue mogelijkheden zoeken om wél tot resultaten te komen.”

“Na een hectisch begin, waarin de druk om te leveren groot was, ben je er toch in geslaagd om met je kunde en communicatietechniek een brug te slaan tussen de ICT-afdeling beheerders en de verantwoordelijken van de business.”

“Je bent een sterk gedreven manager die in staat is om de juiste balans te bewaken tussen het realiseren van de gestelde doelstellingen en de haalbaarheid van de resultaten. Daarmee ben je een vast baken in een dynamische organisatie met diverse politieke- en volwassenheidsniveaus.”

Ook binnen KWD past Kees zijn motto toe. Hij heeft enkele jaren de interne KWD-vakontwikkeling getrokken, waarin het delen en verbeteren van het vakmanschap van zijn collega’s centraal staat. In 2014 heeft hij met een team van collega KWD-ers de KWD projectmanagement app ontwikkeld.

Alhoewel Kees veel ervaring heeft met het managen van maatwerkprojecten, was dit zijn eerste ervaring met een mobiele app. Een collega-projectmanager die tevens scrummaster is, heeft het team geholpen bij het toepassen van de agile concepten in het product en het proces. Ieder teamlid voelde zich ervaringsdeskundig én productexpert waardoor project- en productmanagement zich gemakkelijk en goed vermengden. Kees kijkt tevreden terug op het project: “Bijzonder in dit traject was dat ieder teamlid zelf projectmanager is en graag het initiatief en eindverantwoordelijkheid neemt. Toch werd deze primaire rol en houding ondergeschikt gemaakt aan het team en de teamdoelen, met als resultaat een geslaagde lancering van een uniek product.” Over de agile methode is Kees duidelijk positief: “Deze methode sluit naadloos aan bij mijn visie op medewerkers en op resultaten behalen.”

Op 11 november 2014 is de KWD projectmanagement app succesvol gelanceerd tijdens de KWD Vakdag voor klanten. Sindsdien neemt het aantal gebruikers gestaag toe.

In 2015 wordt de app onder leiding van Kees verder ontwikkeld, zowel op verzoek van gebruikers als vanuit de productvisie van KWD.

Blogdetails

14-12-2014
Blog
 • Eugène Penders

  Senior Projectmanager

  Pragmatische projectmanager die zich kenmerkt door oplossingsgerichtheid, besluitvaardigheid en duidelijkheid. Analyseert vraagstukken snel, scherp en gestructureerd. Neemt ownership, heeft oog voor belangen van betrokken partijen, en zorgt voor structuur en verbinding binnen zijn projectorganisatie.

  Meer over Eugène Penders

 • Eugène Penders

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht