Agile: Terug naar het originele manifesto

SDM, Prince2, RAD, MSP, DFDS: allemaal zijn ze gestart met een overzichtelijke set van uitgangspunten, principes en ideeën. En allemaal bedoeld om de bureaucratie, in-efficiency of gebrek aan resultaten van hun voorgangers te elimineren.

 

Maar zodra het gedachtengoed in handen komt van consultants is er geen houden meer aan. Dan worden er templates, best practices, better practices, guidelines, certificering (het liefst zo veel mogelijk levels) en user groups aan toe gevoegd.   En maar zelden leidt dit tot een verbeterde toepassing van de oorspronkelijke ideeën.

Ik vrees dat ook Agile dit lot beschoren is. Ontstaan om software-ontwikkeling beter en sneller te laten zijn, zie ik ook hier al “Prince-2”-achtige trekjes: certificering is belangrijker dan ervaring, het volgen van de voorgeschreven methode verdringt het gezonde verstand en de methodiek verdringt de ontwikkelaar.

Daarom een pleidooi om terug te gaan naar het oorspronkelijke manifesto. Vrij vertaald gaat het in het manifesto om vier basisprincipes:

  1. Menselijke interactie staat centraal. Processen en tools zijn er alleen maar om deze interactie te ondersteunen, niet om ze te overheersen.
  2. Werkende resultaten zijn belangrijker dan uitgebreide documentatie en ingevulde templates.
  3. Samenwerken met je klant, opdrachtgever en omgeving is meer waardevol dan contracten, plannen en juridische documenten.
  4. Reageren op veranderingen levert meer projectsucces dan het vasthouden aan je oorspronkelijke plan.

Ik spreek de wens uit dat deze vier principes mogen zegevieren over de templates, certificering en drang om Agile haar behendigheid, lenigheid en flexibiliteit af te nemen.

Blogdetails

15-04-2014
Column

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht