KWD in gesprek met Sjak van Drunen

We spreken Sjak van Drunen, Manager Projecten & ICT bij KPN Retail. In die rol is hij eindverantwoordelijk voor alle ICT en Infra die zich in de circa 280 winkels van KPN Retail bevindt. Deze winkels zijn verdeeld in een zestal formules: KPN winkels, KPN XL winkels, Business Centers, Hi winkels, Telfort winkels en de Infocenters Glas. Iedere formule heeft zijn eigen identiteit en marktsegment, maar vanuit de IT probeert men deze zoveel mogelijk uniform te bedienen.

 

kwd-sjak-van-drunenSjak heeft vanuit KPN zowel in 2012 als in 2013 meegedaan aan het jaarlijks terugkerende onderzoek van KWD Resultaatmanagement naar de beheerkosten van SAP.

Kun je kort iets vertellen over de SAP-architectuur bij KPN Retail en de manier waarop het beheer is ingericht?

“Onze primaire keten in de winkels bestaat uit de kassa (XV Retail oplossing), SAP ECC 6.0 Industry solution Retail en SAP BW 7.0.

Het beheer van de kassa en het beheer van SAP ECC en SAP BW is belegd bij een tweetal partners. Daaronder valt ook het verrichten van het technische, applicatie en functionele beheer van het volledige SAP domein, inclusief de Solution Manager en Redwood Chronacle. Retail zelf heeft hier de rol van demandmanagement. Housing en Hosting van landschap is ondergebracht in de KPN eigen datacenters bij de collega’s van Service Line IT.”

Wat is binnen de beheerorganisatie het belangrijkste onderwerp en waarom?

“Het maximaal ondersteunen van onze business. IT dient ondersteunend aan de business te zijn en daar zijn onze innovatie- en beheerinspanningen dan ook volledig op gericht. Door de inzet van onze demandmanagers, die doorlopend optreden als schakel tussen de business enerzijds en de techniek anderzijds zijn wij in staat om vrijwel zonder maatwerk de organisatie optimaal te supporten. Hierbij wordt ook kritisch naar bedrijfsprocessen gekeken, zodat de processen en de IT naadloos op elkaar aansluiten zonder dat dit maatwerkaanpassingen met zich meebrengt op het IT landschap.”

Wat was de aanleiding om mee te doen aan het benchmark onderzoek?

“De veelgehoorde kreet als het gaat om IT is: “het is zo duur”. Zeker binnen een Retail omgeving, waar doorlopend op de kleintjes wordt gelet is dit het geval. Maar is dat ook zo? Hoe verhouden onze IT kosten zich ten opzichte van andere partijen in de (SAP) markt? Waar doen wij het goed en waar kunnen we onszelf verbeteren? Om op deze vraagstukken een onderbouwd antwoord te krijgen hebben wij besloten deel te nemen aan de benchmark.”

Wat heeft het KPN gebracht en krijgt het een vervolg?

“Het heeft KPN Retail vooral inzicht gebracht in de opbouw van de kosten en door deze begripsvorming zijn ook de knoppen duidelijk geworden waar wij nog aan kunnen draaien. Zo zijn er nieuwe KPI’s voor onze partners gedefinieerd op basis van de resultaten van de benchmark in het eerste jaar.

Ook is inzichtelijk gemaakt wat de kosten van een enkele kassatransactie werkelijk zijn, waardoor de interne discussie van “het is duur” een andere inhoud heeft gekregen. Hierdoor kunnen we ons meer en beter richten op het inzichtelijk maken van de bijdrage die IT levert aan de business processen.

 KPN Retail neemt ook in 2013 deel aan de benchmark en is voornemens dat in 2014 ook nog te doen. Dan hebben we een trend over 3 jaar inzichtelijk en dat zou ons voor de jaren daarna voldoende aanknopingspunten moeten geven.”

Blogdetails

17-11-2013
Blog
  • Dennis Barendse

    Senior Projectmanager

    Een resultaatgerichte en gedreven projectmanager die pragmatisch en nuchter van insteek is. Offshoring trajecten en Agile projecten, vooral in de financiele dienstverlening, maken deel uit van zijn ruime ervaring. Vergeet nooit de mens achter de projectmedewerker en schakelt op alle managementniveaus.

    Meer over Dennis Barendse

  • Dennis Barendse

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht