Mini-seminar ICT infrastructuur

We blikken terug op het succesvolle mini-seminar "ICT Infrastructuur projectmanagement, een vak apart?!”

 

ICT Infrastructuur projectmanagement: een vak apart ?!

Deze vraag stond centraal op ons mini-seminar 10 maart jl.
Voordat we deze vraag beantwoorden gaan we eerst in op de context van ICT Infrastructuur projectmanagement.

De context

ICT Infrastructuur is als water-uit-de-kraan en licht-uit-de-lamp. Het hoort er te zijn, je rekent en vertrouwt er op dat het er gewoon is. Een uitval van enkele uren is voor veel bedrijven en organisaties rampzalig. Het leidt tot directe schade. Financiële schade door gederfde inkomsten of claims van klanten, operationele schade doordat vastgelopen processen met extra mankracht moeten worden hersteld en niet zelden tot imago schade.

Zo duidelijk als nut en noodzaak van een goed functionerende ICT Infrastructuur zijn voor een organisatie, zo onduidelijk is vaak het eigenaarschap van deze infrastructuur. Dat komt vooral tot uiting wanneer inrichtingskeuzes gemaakt moeten worden: iedereen heeft een mening en eigen eisen en wensen. De financiering (want wie betaalt is toch vaak degene die bepaalt…) van dergelijke wijzigingen is meestal  langs twee assen ingeregeld: de ICT-organisatie voor een stuk basis infrastructuur en het runnen daarvan en de business afdelingen voor het financieren van vernieuwingen en uitbreidingen.

Vernieuwen en continuïteit

Het balanceren tussen de gewenste vernieuwingen en het handhaven van operationele continuïteit is geen sinecure. Enerzijds is er geen ontkomen aan: je moet vernieuwen om mee te blijven doen in de technologische ratrace en vooral, hoe paradoxaal, je moet vernieuwen om de continuïteit op langere termijn te blijven garanderen. Anderzijds zijn veel operationele storingen het direct gevolg van veranderingen in het ICT-landschap. Veranderingen die nodig zijn om nieuwe functionaliteit te kunnen servicen of om geconstateerde (software)fouten op te lossen.

Eén van de grootste valkuilen bij het aanbrengen van deze veranderingen is het onvoldoende zicht hebben op de impact die een dergelijke verandering kan hebben. Welke componenten worden geraakt ? En in welke volgorde ? En is dat te overzien en doorzien ? Wat betekent dit voor de gebruikers ? Een andere grote valkuil is het optimisme. Het optimisme van de mensen die aan deze complexe ICT infrastructuur mogen sleutelen. Niet zelden is het optimisme van dergelijke (technische) projectmanagers, developers en engineers recht evenredig met de complexiteit van het landschap.

Een vak apart ?

Is ICT Infrastructuur projectmanagement een apart vak ? Nee, geen apart vakgebied. Want het gaat vooral om de elementaire projectmanagement skills: communiceren, structureren, faseren, beheersen, consulteren en (opnieuw) communiceren. Dat vormt 70 tot 80 % van het gereedschapskist van de ICT Infra projectmanager. Ongeveer 10 tot 20 % is kennis van het vakgebied. Geen diepgaande kennis overigens want dat is bij te schakelen, het gaat om het begrijpen en het kunnen vertalen naar de business en terug. Een laatste niet onbelangrijk aspect is: affiniteit. Zonder affiniteit is het moeilijk je in te leven in te leven in de technologie, om te denken in scenario’s, om een brug te slaan naar de business en daarmee de risico’s te onderkennen.

Nee, het is geen apart vakgebied. Het is wel een apart aandachtsgebied. Ervaring met ICT Infrastructuren, het goed kunnen communiceren met de diep specialistische vaklieden, het uitleggen aan business management van nut, noodzaak en risico’s van veranderingen en freezes: het zijn specifieke aandachtspunten. Een goede projectmanager met verstand en ervaring op het ICT Infrastructuur gebied kan daarmee het  verschil tussen falen en succes van een infra-project betekenen !

Blogdetails

27-10-2011
Blog
  • Dennis Barendse

    Senior Projectmanager

    Een resultaatgerichte en gedreven projectmanager die pragmatisch en nuchter van insteek is. Offshoring trajecten en Agile projecten, vooral in de financiele dienstverlening, maken deel uit van zijn ruime ervaring. Vergeet nooit de mens achter de projectmedewerker en schakelt op alle managementniveaus.

    Meer over Dennis Barendse

  • Dennis Barendse

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht