Abigail Sosa Javier

Abigail heeft in de afgelopen jaren gewerkt als projectmanager en adviseur voor verschillende samenwerkingsverbanden en innovatieve trajecten binnen overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen op (inter)nationaal niveau. Zij heeft het ‘agile way of working’ geïntroduceerd binnen verschillende organisaties. Abigail denk zowel op inhoud en proces graag positief en kritisch mee. Ze is analytisch sterk en door haar innovatieve ‘outside the box’ denkwijze is ze goed in staat om tot passende oplossingen te komen voor verschillende soorten vraagstukken.

 

Fitness lover en muziek

Abigail is door haar moeder (die een professionele bodybuilder was) opgegroeid met verschillende soorten sport zoals; hockey, karate, atletiek, fitness en volleybal. Discipline en daadkracht, heeft ze vanaf jong af geleerd. Haar visie van de perfecte combinatie om lichamelijk en mentaal in shape te blijven is het volgen van vioollessen gecombineerd met vijf dagen in de gym fitnessen.

Volg Abigail Sosa Javier