Jervis Groeneveld

Bas van der Meijden

Jervis combineert een brede kennis van Business/ICT met een heldere, creatieve en resultaatgerichte projectaanpak. Hij mobiliseert mensen in organisaties en verbindt ze op het te behalen doel. Door heldere afspraken en communicatielijnen weet Jervis voortgang te realiseren op ieder complex dossier. Hij zet de door u gekozen strategie om in hanteerbare acties – met zichtbare resultaten op de korte termijn

Roeland Rustema

Bas van der Meijden

Roeland is bezig met zijn eindonderzoek voor zijn masterstudie aan de TU Delft. Zijn onderzoek richt zich op het agile managen van projecten en hoe dit zich verhoudt met de organisatiecontext. Dit onderwerp sluit goed aan bij één van de onderzoekbehoeften binnen KWD. Bovenal kan hij binnen KWD goed gebruik maken van de ruim aanwezige kennis en ervaring op het …

Maria Vemer

Bas van der Meijden

Een resultaatgerichte en pragmatische projectmanager. Doorgrondt zaken snel en komt tot de kern. Ervaring als lijnmanager, project- en programmamanager. Voorop in haar projectbenadering staat altijd het klant- en businessbelang. Verbinding wordt op alle niveaus gelegd en op enthousiaste wijze realiseert Maria met haar team succesvolle projecten.

Remmelt van der Wal

Bas van der Meijden

Remmelt van der Wal is al meer dan twintig jaar als project- en programmamanager werkzaam in diverse branches. Na zijn master verandermanagement werd duidelijk dat hij tot zijn recht komt in complexe omgevingen waarin een nauw contact met stakeholders er voor zorgt dat de gewenste verandering ook echt tot stand komt. Remmelt is sterk gericht op samenwerking met alle partijen, …

Mathijs Rauwenhoff

Bas van der Meijden

Als zeer ervaren programmamanager is Mathijs in staat complexe projecten en programma’s tot een goed einde te brengen. Hij richt zich daarbij op alle fases van het project, van ontwerp tot implementatie en het daadwerkelijke gebruik na de verandering. Mathijs heeft ervaring in  traditionele ‘waterval’ en in Agile/scrum omgevingen. Hij kent zijn weg in ERP en maatwerk en heeft veel …

Adri Risseeuw

Bas van der Meijden

Adri is een ervaren programmamanager die teams laat groeien en samenwerken waardoor veel en herhaald resultaat wordt geleverd. Doordat hij echte aandacht geeft aan mensen, creëert hij een sterke loyaliteit. Als hij een complexe opdracht krijgt, zal hij snel overzicht creëren en taken delegeren waarbij hij zelf vanuit een natuurlijke autoriteit de regie neemt. 

Saskia Giebels

Bas van der Meijden

Ervaren projectmanager die grote en complexe projecten tot een succes maakt. Zorgt voor een helder doel, en een realistisch plan om dat doel te bereiken. Haar drijfveer is om sterk functionerende teams te creëren. Teams waarin experts creatief en efficiënt samenwerken en zo tot de beste oplossingen komen. 

Louis Baartmans

Bas van der Meijden

Ervaren manager in Programma-, Project- en Lijnmanagement binnen grote organisaties. Analyseert hoofd- en bijzaken snel en trefzeker, heeft inhoudelijk én bestuurlijk overzicht. Blijft zichzelf en haalt resultaten, ook in (politiek) uitdagende organisaties zonder de relaties voortdurend onder druk te zetten. Ervaren in het opbouwen en werken met multidisciplinaire teams. Is in staat om als verandermanager de neuzen in één richting …

San Han

Bas van der Meijden

San is een gedreven en resultaatgerichte projectmanager met brede ervaring binnen kleine en grote organisaties.  Hij is in staat om complexe vraagstukken tot de essentie terug te brengen om vervolgens aar het gewenste resultaat te werken.  Als er grote onduidelijkheid heerst en/of gebrek aan voortgang en mensen onderling sterk verdeeld zijn, is San op zijn best. Daar waar nodig, kan …