Adri Risseeuw

Bas van der Meijden

Adri is een ervaren programmamanager die teams laat groeien en samenwerken waardoor veel en herhaald resultaat wordt geleverd. Doordat hij echte aandacht geeft aan mensen, creëert hij een sterke loyaliteit. Als hij een complexe opdracht krijgt, zal hij snel overzicht creëren en taken delegeren waarbij hij zelf vanuit een natuurlijke autoriteit de regie neemt. 

Saskia Giebels

Bas van der Meijden

Ervaren projectmanager die grote en complexe projecten tot een succes maakt. Zorgt voor een helder doel, en een realistisch plan om dat doel te bereiken. Haar drijfveer is om sterk functionerende teams te creëren. Teams waarin experts creatief en efficiënt samenwerken en zo tot de beste oplossingen komen. 

Pascal Feddema

Bas van der Meijden

Pascal is een veelzijdige, positief ingestelde en structurerende project & programma manager met wereldwijde ervaring in projecten en team management. Kan zeer goed met verschillende culturen omgaan en heeft een zeer stevige technische basis, waardoor hij als brug tussen Business en IT kan fungeren. Heeft aandacht voor het team en is daar zoveel mogelijk de facilitator in. Pascal spreek vloeiend …

Louis Baartmans

Bas van der Meijden

Ervaren manager in Programma-, Project- en Lijnmanagement binnen grote organisaties. Analyseert hoofd- en bijzaken snel en trefzeker, heeft inhoudelijk én bestuurlijk overzicht. Blijft zichzelf en haalt resultaten, ook in (politiek) uitdagende organisaties zonder de relaties voortdurend onder druk te zetten. Ervaren in het opbouwen en werken met multidisciplinaire teams. Is in staat om als verandermanager de neuzen in één richting …

Bas Schreuders

Bas van der Meijden

Bas is een gedreven en pragmatische programma- en project manager met meer dan 30 jaar ervaring. Hij is betrokken geweest bij vele grote projecten in binnen- en buitenland in nagenoeg alle branches en sectoren. Daarnaast heeft hij ook als interim manager een groot aantal opdrachten uitgevoerd en beschikt dan ook over uitstekende lijn management vaardigheden. Hij heeft een goed inzicht …

Kirsten van Dijk

Bas van der Meijden

Een gedreven, resultaatgerichte, sociale en oplossingsgerichte Project Manager. Met een groot analytisch vermogen, doorzettingsvermogen, houdt van dynamiek en kan zich vastbijten in een project. Daarnaast organisatiesensitief en eager om de techniek te begrijpen. Hoe complexer hoe leuker.

Dolf Pel

Bas van der Meijden

Wat Dolf als projectmanager typeert is zijn proactieve daadkracht, concrete stijl en heldere aanpak. Hij gaat vlot op onderzoek en verwerkt in overleg met alle projectactoren de achterliggende vraag in een innovatief, concreet en haalbaar plan. Daarbij blijft hij aan de bal tijdens de projecten en durft van mening te verschillen zonder de relatie uit het oog te verliezen.

San Han

Bas van der Meijden

San is een gedreven en resultaatgerichte projectmanager met brede ervaring binnen kleine en grote organisaties.  Hij is in staat om complexe vraagstukken tot de essentie terug te brengen om vervolgens aar het gewenste resultaat te werken.  Als er grote onduidelijkheid heerst en/of gebrek aan voortgang en mensen onderling sterk verdeeld zijn, is San op zijn best. Daar waar nodig, kan …

Heert Zeelenberg

Bas van der Meijden

Heert is een resultaatgerichte bruggenbouwer. Hij koppelt doorzettingsvermogen aan een goed gevoel voor mensen en intermenselijke processen en bereikt zo maximaal resultaat. Heert heeft veel internationale ervaring in verschillende bedrijfstakken. Vanuit deze ervaring brengt hij met een scherp analytisch denkvermogen de juiste structuren aan, betrekt stakeholders en past zo een effectieve aanpak toe.