Projectsucces

De bekende CHAOS onderzoeken van de Standish Group beweren dat circa 25% van alle IT projecten domweg mislukken en 43% wordt met vallen en opstaan afgerond. Slechts 32% zou dus volgens de zelfde, alom gerespecteerde en vaak geciteerde, Standish Group succesvol zijn. Hoewel deze uitkomsten zijn gebaseerd op gegevens van ruim 40.000 projecten, zijn het onwaarschijnlijke cijfers. Maar wat is dan succesvol en wie bepaalt dat?

 

Succes heeft vooral te maken met hoe je succes c.q. een succesvol project definieert, zeg maar projectsucces. De Standish Group is op dit punt èn ouderwets èn streng. Ouderwets omdat projectsucces een klassieke invulling krijgt door alleen maar te kijken naar tijd, geld en kwaliteit van het resultaat. Streng omdat een project pas dan succesvol is als al deze eisen (in hun geval dus op tijd, binnen budget en conform specificaties) voor 100% zijn gerealiseerd. Een erg strenge eis die je in de praktijk niet zo vaak tegen zult komen.

Een ander onderzoek (The analysis of project success: understanding previous performance to understand future prosperity. IT project success and failure, M. Miller. White paper 2009) hanteert een andere definitie van succes en is meer gericht op de resultaatkant. Van de onderzochte 400 projecten zijn er dan circa 65% succesvol. Dus nogmaals: wat is succes?

Wat duidelijk wordt is dat de verdeling van de slaag- c.q. faalkans totaal verandert als succes en falen net iets anders worden gedefinieerd. De verhalen van de Standish Group komen opeens in een heel ander daglicht te staan, nu 65% van de onderzochte projecten een “goede” performance blijken te hebben.

Een uitvoerige literatuurstudie naar projectsucces bevestigt dat succes heel veel dimensies kent en iets subjectiefs is. Minder expliciet is de literatuur over de relatie van iemands rol bij een project en zijn perceptie van projectsucces. Literatuurstudie en voorbeelden tonen aan dat projectsucces meer is dan de exacte becijfering van de klassieke driehoek tijd, geld en kwaliteit. Iedereen heeft zo zijn eigen mening over het succes van een project. Er is geen absolute waarheid en het hangt er maar vanaf wie door welke bril naar het project kijkt.

We hebben  onze projectsuccessen samen met klanten onderzocht. De uitkomsten hebben we beschreven in een boekje uit de KWD reeks. Dit kan je gebruiken om binnen je eigen organisatie een gemeenschappelijk beeld te creëren van projectsucces. Met de verantwoordelijke projectactoren uit je organisatie kan je hier vervolgens op sturen.

Sturen op projectsucces

Sturen op projectsucces

Wanneer is een project succesvol? En hoe kun je daar dan op sturen?

Bestel: Sturen op projectsucces

Artikelen over projectsucces

Wij publiceren regelmatig artikelen op basis van onze kennis en ervaring. Hieronder vind je een overzicht van onze artikelen over projectsucces.

Cases met projectsucces

Elk project weer streven wij naar projectsucces. Hoe wij dat doen lees je onder andere in onderstaande cases.

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht