Projectpolitiek

Als projectmanager kun je worden geconfronteerd met “projectspelers” die zich politiek gedragen. Ze hebben een 'andere' agenda, ze spelen geen open kaart of ze houden iets achter de hand. En deze lijst is makkelijk aan te vullen. Dat klopt: er speelt altijd een bepaalde mate van politiek rondom een project.

 

Want als we het hebben over een project, dan moeten we ons realiseren dat een project een samenleving in het klein is. Alle krachten en invloeden die in de grote samenleving spelen, kom je dan ook in en rondom projecten tegen, dus ook politiek.

Wat het nog ingewikkelder maakt, is dat een project altijd naast de bestaande lijnorganisatie moet acteren. Deze lijnorganisatie heeft ten opzichte van het project een bestaande en gesettelde machtsverhouding. Het project moet binnen en naast die verhoudingen een positie verwerven; een project opereert immers wel naast de lijn, maar kan niet zonder de lijn. Dit spanningsveld tussen lijn en project is ook vaak een voedingsbodem voor allerlei politieke kwesties.

Bij een project gaat het er uiteindelijk om iets (complex) in een tijdelijke organisatorische omgeving (beheerst) voor elkaar te krijgen. Zo’n project speelt zich af binnen een organisatie, midden in een kluwen van allerlei belangen met tal van spelers en betrokkenen. Politiek komt sneller kijken bij een grote kans op belangentegenstellingen. En hoe groter en complexer het project is, hoe groter de kans op belangentegenstellingen is. Je ontkomt niet aan politiek handelen als je in zo’n omgeving iets voor elkaar wilt krijgen.

De positie van de projectmanager speelt binnen dit geheel een bijzondere rol en de vraag is dan ook wie hij eigenlijk dient. Voor de meeste posities binnen een organisatie geldt immers dat de werknemer bepaalde taken uitvoert en hierdoor zowel zijn eigen carrière als de organisatie een dienst bewijst. De bijzondere positie van de projectmanager is dat hij zowel ten dienste staat van de lijnorganisatie, alsook van de opdrachtgever en van zijn team. Projectmanagers zijn daarom per definitie een soort politici. Zij hebben niet een echte machtspositie en zijn ook niet echt bij machte hun wil rechtstreeks op te leggen.

Net zoals politici moeten zij, willen ze iets gedaan krijgen, invloed uitoefenen op anderen. Maar projectmanagers hebben slechts volledige controle over een beperkt aantal zaken en daarom is het voor hen belangrijk om te beschikken over een goed politiek instinct om processen en mensen te beïnvloeden.

Met onze kennis en praktijkervaringen willen je helpen om je inzicht te ontwikkelen over de mate van politiek in je eigen project, hoe politiek sensitief je zelf bent en hoe je beter kunt gaan functioneren in een projectpolitieke omgeving.

Projectpolitiek

Projectpolitiek

De opleiding en ervaring van projectmanagers is vaak inhoudelijk, instrumenteel en procedureel gericht. In dit vierde boekje uit de KWD-reeks laten we je zien dat het reilen en zeilen van je project ook politieke dimensies kent.

Bestel: Projectpolitiek

Workshop Projectpolitiek

Op basis van onze kennis en ervaring hebben we de workshop projectpolitiek ontwikkeld. In deze workshop gaan we met de deelnemers aan de slag over hun houding en opstelling bij projectpolitiek.

Projectpolitiek artikelen

Wij publiceren regelmatig artikelen op basis van onze kennis en ervaring. Hieronder vind je een overzicht van onze artikelen over projectpolitiek.

Projectpolitiek cases

Onze kennis is gebaseerd op theorie en onze ervaring. Hoe wij onze kennis over projectpolitiek toepassen in de praktijk lees je in onderstaande cases.

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht