Professionaliseren projectmanagement

De vakliteratuur laat ons met grote regelmaat weten dat projecten nog steeds onder de maat zijn. De verschijnselen die dan benoemd worden: te laat opleveren, meer geld kosten dan vooraf begroot en niet het gewenste resultaat opleveren. Zeker in de IT-sector heerst dit beeld. En dan te bedenken dat organisaties veel geld uitgeven aan IT-investeringen. Er wordt in de vakliteratuur vervolgens weinig geschreven hoe projectmanagement verder geprofessionaliseert kan worden

 

Niemand in de organisatie snapt het. Steeds weer opnieuw worden dezelfde fouten in projecten gemaakt. Het lijk erg moeilijk om van deze fouten te leren. Nieuwe en onvoorziene situaties worden elke keer weer aangepakt met ad hoc oplossingen. Het wiel wordt, kortom, steeds opnieuw uitgevonden.

Het is frappant om te zien hoe slecht projectmanagers op de hoogte zijn van de status en voortgang van hun projecten. Ze hebben de risico’s nauwelijks in kaart gebracht en nog minder nagedacht over de maatregelen die zij moeten nemen als daadwerkelijk sprake is van een risico. Elk project heeft een eigen structuur, aanpak en rapportage. De diverse sleutelspelers hebben allemaal een eigen beeld van het te verwachten resultaat. En uiteindelijk wordt de organisatie geconfronteerd met hoge onvoorziene kosten, te late opleveringen en een projectresultaat dat niet voldoet aan de verwachtingen.

Het grootste probleem is onvoldoende vakmanschap en dus een gebrek aan professionaliteit. We zien vaak een ‘natuurlijke verschuiving’ in onze dienstverlening: van het vlottrekken van projecten via het coachen van projectmanagers naar het professionaliseren van het projectmanagement. Want vaak zit het probleem dieper en zijn een vastgelopen project en een hulpbehoevende projectmanager een uiting van gebrekkig projectmanagement. Uiteindelijk vertaalt de vraag ‘hoe trek ik mijn project weer vlot?’ zich naar ‘hoe realiseer ik een (meer) professionele projectmanagementorganisatie?’.

Om hier een antwoord op te kunnen geven en een oplossing voor te kunnen bieden, hebben we een uniek en praktisch professionaliseringsraamwerk ontwikkeld. Dit kan je zelf gebruiken om in de praktijk een beeld te krijgen van de volwassenheid c.q. professionaliteit van de projectmanagementorganisatie. In de KWD Projectmanagement App hebben we een checklist opgenomen. Deze checklist kan door keyspelers van de projectmanagementorgansatie ingevuld worden om vast te stellen op welke onderwerpen verbeteringen uitgevoerd kunnen worden om een professionele projectorganisatie te krijgen.

Professionaliseren van project management

Professionaliseren van project management

Projectmanagement is een vak. Een vak dat vraagt om vakmanschap.

Bestel: Professionaliseren van project management

Artiekelen over het professionaliseren van projectmanagement

Wij publiceren regelmatig artikelen op basis van onze kennis en ervaring. Hieronder vind je een overzicht van onze artikelen over het professionaliseren van projectmanagement.

Cases over het professionaliseren van projectmanagement

Onze kennis is gebaseerd op theorie en onze ervaring. Hoe wij onze klanten helpen het projectmanagement te professionaliseren lees je in onderstaande cases.

Stater

Stater

Professionalisering projectmanagement Stater

Bekijk case
  • Professionaliseren
  • Financiële dienstverlening

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht