Dilemma’s

Bij het managen van projecten en het realiseren van een succesvol projectresultaat wordt de projectmanager voortdurend geconfronteerd met dilemma's. Het komt maar zelden voor dat een project zonder moeilijke keuzes afgerond kan worden. Dilemma's zijn eigenlijk inherent aan projecten; want je moet als projectmanager in een gelimiteerde en vaak (te) krappe tijd en budget en met een ad hoc samengesteld team een resultaat neerzetten dat vooral bij de projectstart omgeven is van tal van onzekerheden. Omgaan met dilemma's hoort daarom een basisvaardigheid te zijn van projectmanagers.

 

Toch zien we dat bij het professionaliseren van het vakgebied projectmanagement de meeste aandacht wordt besteed aan het vergroten van en investeren in kennis op het vlak van methoden en technieken, het ontwikkelen van competenties en het leren omgaan met je eigen persoonlijkheid. Het leren hanteren van moeilijke situaties c.q. dilemma’s neemt helaas een ondergeschikte plaats in.

Wij willen een lans breken voor de projectmanager die bereid is zijn dilemma’s te leren herkennen en te leren hiermee om te gaan.

De oplossingen staan niet beschreven in de handboeken voor de projectmanager en worden niet gevonden in projectmanagement methodieken en technieken. Er zijn dan ook geen kant en klare oplossingen; daarvoor zijn dilemma’s te veel context gebonden. Het antwoord is meestal “dat hangt ervan af …” en waar hangt het dan vanaf hangt, zijn allerlei factoren die van situatie tot situatie kunnen verschillen. Het is nu juist de kwaliteit van de projectmanager die bepaalt hoe goed hij een situatie aanvoelt en hoe hij de juiste snaar weet te raken.

In onze dagelijkse praktijk hanteren wij het dilemma-model. Op grond daarvan bieden wij handvatten om allerlei dilemma’s te ontrafelen. Het gaat natuurlijk niet alleen om het ontrafelen. Uiteindelijk gaat het om het aandragen van oplossingen en oplossingsrichtingen. In het boekje “Dilemma’s van de projectmanager” geven we daarom een overzicht van veel voorkomende oplossingsstrategieën.

Dilemma's van de projectmanager

Dilemma's van de projectmanager

Bij het managen van projecten en het realiseren van een succesvol projectresultaat wordt de projectmanager voortdurend geconfronteerd met dilemma’s. Het komt maar zelden voor dat een project zonder moeilijke keuzes afgerond kan worden.

Bestel: Dilemma's van de projectmanager

Dilemma workshop

Op basis van onze kennis en ervaring hebben we de workshop dilemma’s van de projectmanager ontwikkeld. In deze workshop gaan we met de deelnemers aan de slag om strategieën te ontwikkelen om hun dilemma’s te hanteren.

Arikelen over dilemma's van de projectmanager

Wij publiceren regelmatig artikelen op basis van onze kennis en ervaring. Hieronder vind je een overzicht van onze artikelen over dilemma's van de projectmanager

Cases met dilemma's

Ook wij kennen dilemma's in onze dagelijkse praktijk. Hoe wij met deze dilemma's omgaan lees je in onderstaande cases.

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht