Best Value Approach

De Best Value Approach (BVA) is een bewezen aanpak voor het aanbesteden, verwerven en uitvoeren van projecten, diensten en producten. De BVA is een transparante aanpak die gebruik maakt van expertise waar andere methodieken een beroep doen op management, sturing en controle. Het claimt tien tot dertig procent efficiënter te zijn, de kwaliteit te verhogen, win-winsituaties te creëren en verantwoordelijkheid te geven aan aanbieders met expertise.

 

Door minimalisatie van het risico van tijd- en geldoverschrijdingen is minder besluitvorming door managers nodig. De transparantie verandert de aanpak van een “ik tegen hen”-proces vanuit de eigen silo naar een “wij”-proces door de hele keten. Leidend principe hierbij is ‘de meeste waarde voor de laagste prijs’.  

In grote lijnen gaat het erom dat een opdrachtgever een probleem in termen van doelstellingen (wat wil hij bereiken) voorlegt aan ‘de markt’. Aanbieders kunnen hier als experts op aanbieden met hun oplossing (inhoud en aanpak).

Het resultaat van toepassing van de Best Value Approach in (de aanbesteding, verwerving en uitvoering van) projecten is …

… een beter samenwerking en afstemming in de keten

… meer mogelijkheden voor de leveranciers om zich te onderscheiden

… minder meerwerk en minder vertraging

… een hogere klanttevredenheid

In een artikel in het “Journal for the Advancement of Performance Information & Value” (Volume 6, Issue 1) beschrijft Dean Kashiwagi onder de titel “The Best Value ICT Industry” de status van de ICT industrie, met name ook kijkend naar de oorzaken en mogelijke oplossingen voor het mislukken van ICT projecten.

De redenen dat ICT projecten mislukken zijn volgens Kashiwagi:

  1. Project Complexiteit 
  2. Onbegrip/misverstanden over scope/doelstellingen/requirements 
  3. Ongeschikte resources en vaardigheden
  4. Scopewijzigingen, aanpassingen in projectdoelstellingen
  5. Slechte planning en/of schattingen

Deze vijf ‘faalfactoren’ hebben allen direct of indirect te maken met project-complexiteit. Complexiteit ontstaat als expertise ontbreekt. Voor een expert is een project niet complex.

Onvoldoende expertise (kennis, kunde, ervaring) leidt tot een toename van de project-complexiteit. Zo redenerend ligt een mogelijke oplossingsrichting voor mislukkende ICT projecten in het vergroten van de rol van de expert.

Best Value stelt de rol van de expert centraal: de expert overziet het project als geheel, voorziet de risico’s en werkt vanuit de doelstellingen van het project. Daarmee claimt Best Value een optie te zijn om de kans op projectsucces te vergroten. Hierop wordt nader ingegaan aan de hand van de onderliggende principes van Best Value en de manier waarop die bijdragen aan projectsucces.

ICT-leverancier: van vijand naar vriend

ICT-leverancier: van vijand naar vriend

Veel organisaties kopen delen van hun ICT in bij leveranciers. De relatie tussen opdrachtgever en ICT-leverancier die hieruit ontstaat is vaak problematisch.

Bestel: ICT-leverancier: van vijand naar vriend

Artikelen over de Best Value Approach

Wij publiceren regelmatig artikelen op basis van onze kennis en ervaring. Hieronder vind je een overzicht van onze artikelen over best value approach.

Cases waarin wij de Best Value Approach hebben toegepast

Onze kennis is gebaseerd op theorie en onze ervaring. Hoe wij de best value approach toepassen in de praktijk lees je in onderstaande cases.

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht