Agile

Agile is overal, agile is hot: er is bijna geen organisatie te vinden die niet met agile bezig is.

Uit veel onderzoeken komt naar voren dat projecten uitgevoerd met een agile aanpak succesvoller zijn dan projecten met een traditionele aanpak. Ook laten onderzoeken zien dat organisaties en IT-professionals tevreden zijn met de toepassing van agile. Uit onderzoeken blijkt dat agile IT-professionals een groot aantal voordelen ervaren, waarbij met name tevredenheid, motivatie en werkplezier beduidend hoger scoren dan bij een traditionele aanpak.

 

Maar naast de vele Hosannaverhalen zijn er ook kritische geluiden. Veel organisaties starten met het implementeren van agile maar vallen terug in oud gedrag. Het implementeren van agile wordt geleid vanuit de IT-organisatie, maar de betrokkenheid van de business mist. Veel bedrijven passen vaak nog ‘Agile in name only’ toe. En ook van de kant van de opdrachtgever zijn er klachten over agile. Zo voldoet het resultaat in 32% van de gevallen niet aan de gestelde eisen, 34% van de producten is niet stabiel en 28% wordt te laat opgeleverd. Slechts in 19% van de gevallen zijn er nooit klachten van de opdrachtgever.

Ondanks de succesverhalen over een betere samenwerking tussen business- en IT-afdelingen, een hogere motivatie, meer werkplezier, snellere time-to-market en betere kwaliteit, zijn er bij de toepassing van agile nog de nodige mitsen en maren te noemen. Ook hier geldt: bezint eer ge begint.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij veel organisaties zien worstelen om agile goed geïmplementeerd te krijgen en succesvol toe te passen. Veel organisaties benaderen het als het implementeren van een methode, terwijl zij het zouden moeten zien als een organisatieverandering. Agile vraagt een verandering van houding en gedrag. De praktijk blijkt veel weerbarstiger dan uit de literatuur blijkt.

Op basis van onze kennis en ervaring willen wij jou een handreiking geven om agile succesvol toe te passen. Succesvol implementeren kent drie niveaus: jouw organisatie, jouw project en jezelf. Is jouw organisatie wel gereed om op een agile manier te werken? Is het project wat je wilt gaan oppakken wel geschikt voor agile of past een traditionele of hybride aanpak beter? Misschien is een combinatie nog beter. Ben jij als persoon op dit moment wel in staat om als agile projectmanager aan de slag te gaan? Meer hierover lees je in ons boek agile geschikt ongeschikt en in onze KWD projectmanagement App.

Agile: Geschikt/Ongeschikt

Agile: Geschikt/Ongeschikt

Wij zien als KWD in onze dagelijkse praktijk dat veel organisaties worstelen om agile goed geïmplementeerd te krijgen en succesvol toe te passen. Wij zien agile als een van de aanpakken om succesvol projecten te realiseren. In ons boekje over agile gaan wij in op de genoemde aspecten op basis van drie invalshoeken: de organisatie, het project en de projectmanager.

Bestel: Agile: Geschikt/Ongeschikt

Agile Resultaatmanagement

KWD Resultaatmanagement biedt je nu een leergang over resultaatmanagement in een agile wereld.

Agile Workshops

Op basis van onze kennis en ervaring hebben we een aantal workshops ontwikkeld rond het thema agile:

Apemanagement: Ben je een Gorilla of een Baviaan? Ontdek in deze KWD workshop wat apen, agile en jij gemeen hebben.

Agile Masterclass: Wij bieden hulp bij de transitie van een traditionele naar een agile omgeving.

Agile artikelen

Wij publiceren regelmatig artikelen op basis van onze kennis en ervaring. Hieronder vind je een overzicht van onze artikelen over agile werken.

Agile cases

Onze kennis is gebaseerd op theorie en onze ervaring. Hoe wij onze kennis over agile toepassen in de praktijk lees je in onderstaande cases.

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht