PMO

Dennis Barendse

Reden genoeg voor KWD om te onderzoeken hoe er in de praktijk tegen PMO’s wordt aangekeken. Zetten we de belangrijkste conclusies van ons onderzoek PMO onduidelijkheid troef op een rijtje dan moeten we allereerst constateren dat het PMO nog een lange weg te gaan heeft. Het gemis aan een duidelijk doel en aan heldere taken zorgt voor veel onduidelijkheid. Weliswaar heeft het PMO zijn …

Best Value Approach

Dennis Barendse

Door minimalisatie van het risico van tijd- en geldoverschrijdingen is minder besluitvorming door managers nodig. De transparantie verandert de aanpak van een “ik tegen hen”-proces vanuit de eigen silo naar een “wij”-proces door de hele keten. Leidend principe hierbij is ‘de meeste waarde voor de laagste prijs’.   In grote lijnen gaat het erom dat een opdrachtgever een probleem in …

Projectsucces

Dennis Barendse

Succes heeft vooral te maken met hoe je succes c.q. een succesvol project definieert, zeg maar projectsucces. De Standish Group is op dit punt èn ouderwets èn streng. Ouderwets omdat projectsucces een klassieke invulling krijgt door alleen maar te kijken naar tijd, geld en kwaliteit van het resultaat. Streng omdat een project pas dan succesvol is als al deze eisen …

Professionaliseren projectmanagement

Dennis Barendse

Niemand in de organisatie snapt het. Steeds weer opnieuw worden dezelfde fouten in projecten gemaakt. Het lijk erg moeilijk om van deze fouten te leren. Nieuwe en onvoorziene situaties worden elke keer weer aangepakt met ad hoc oplossingen. Het wiel wordt, kortom, steeds opnieuw uitgevonden. Het is frappant om te zien hoe slecht projectmanagers op de hoogte zijn van de …

Dilemma’s

Dennis Barendse

Toch zien we dat bij het professionaliseren van het vakgebied projectmanagement de meeste aandacht wordt besteed aan het vergroten van en investeren in kennis op het vlak van methoden en technieken, het ontwikkelen van competenties en het leren omgaan met je eigen persoonlijkheid. Het leren hanteren van moeilijke situaties c.q. dilemma’s neemt helaas een ondergeschikte plaats in. Wij willen een …

Stuurgroepen

Dennis Barendse

Bovendien moet een stuurgroep begrip hebben voor het spanningsveld tussen macht enerzijds en gezag en verantwoordelijkheid anderzijds. Vanuit een lijnpositie kun je als lijnmanager immers makkelijk zaken afdwingen dan een projectmanager die voornamelijk op basis van gezag moet opereren. Ook is het onderkennen van het belang en het onderhouden van goede relaties in de driehoekverhouding tussen opdrachtgever, gebruikers en leveranciers …

Agile

Dennis Barendse

Maar naast de vele Hosannaverhalen zijn er ook kritische geluiden. Veel organisaties starten met het implementeren van agile maar vallen terug in oud gedrag. Het implementeren van agile wordt geleid vanuit de IT-organisatie, maar de betrokkenheid van de business mist. Veel bedrijven passen vaak nog ‘Agile in name only’ toe. En ook van de kant van de opdrachtgever zijn er …

ERP selecties en implementaties

Dennis Barendse

De projectmanagers van KWD zijn vertrouwd met ERP selecties en implementaties. En in staat om pakketleveranciers, implementatieconsultants, interne medewerkers en bestuurlijke stakeholders te managen. En resultaten te boeken bij pakket-implementaties. In een aantal studies en benchmarks hebben we de afgelopen jaren kwalitatieve en kwantitatieve kennis verzameld over risico’s, implementatiekosten en beheerkosten. Drie management-thema’s die bij elke pakket-implementatie om de hoek komen kijken. …

Projectpolitiek

Dennis Barendse

Want als we het hebben over een project, dan moeten we ons realiseren dat een project een samenleving in het klein is. Alle krachten en invloeden die in de grote samenleving spelen, kom je dan ook in en rondom projecten tegen, dus ook politiek. Wat het nog ingewikkelder maakt, is dat een project altijd naast de bestaande lijnorganisatie moet acteren. …