Contact
LKQ Europa

Scaled Agile fabriek bij LKQ Europa

Resultaat

Ingerichte Scaled Agile releasefabriek voor de (door)ontwikkeling van een digitaal B2C en B2B platform voor Europees marktleider in de Europese aftermarket automotive industrie.

Opdracht

LKQ heeft in Europa een leidende positie opgebouwd in de aftermarket autonderdelenmarkt door het overnemen van 5 marktleiders in totaal 26 landen. Om haar versnipperde digitale landschap van B2C/B2B portals, Garage Management Systemen, B2C marketingproposities te rationaliseren en digitaal te blijven innoveren om de concurrentie voor te blijven is in 2018 het CARA programma gestart. Gert-Jan werd gevraagd om het programma te operationaliseren door het opzetten van een Scaled Agile releasefabriek met deels bestaande en deels nieuwe ontwikkelteams.

Om de opzet van het programma en de fabriek een focuspunt te geven is het project VMN-NL gedefinieerd. Doel van dit project binnen het CARA programma was het herbouwen van de bestaande Nederlandse B2C2B referral website mijngarage.nl naar een Europees schaalbare variant. Om dit doel te bereiken dienden twee bestaande LKQ ontwikkelteams (in Heerlen en Schiedam) met een door Infosys geleverd nieuw op te zetten offshore team in India samen te werken.

Na het eerste kwartaal draaide het VMN project goed en heeft Gert-Jan de focus gelegd op het inrichten van het CARA programma. Samen met de stakeholders uit de drie teams en stuurgroep heeft hij een op het Scaled Agile framework (SAFe) gebaseerd operationeel model gedefinieerd bestaande uit:

  1. Een product roadmap planning orgaan met daarin vertegenwoordiging uit de lokale landen om de (middel)lange termijn richting van het programma te sturen
  2. Een releasefabriek verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het digitale platform en de daaruit voortkomende producten
  3. Een projectaanpak om de producten opgeleverd door de fabriek projectmatig in de LKQ Europa landen uit te rollen

In zijn tweede en derde kwartaal heeft Gert-Jan zich gericht op het operationaliseren van dit model en het opschalen van drie naar vijf teams. Hiermee bereikte het CARA programma een totale grootte van 80 FTE. In het vierde kwartaal is het uitvoeren van de processen routine geworden voor LKQ en heeft Gert-Jan zijn rol overgedragen naar een opvolger.

“ Bij zijn binnenkomst vroeg ik Gert-Jan ons te helpen met het structureren en operationaliseren van ons digitaal programma. Nu, een jaar later, kijk ik terug en zie ik dat dat precies is wat hij heeft gedaan ”
Chad Cowan, CIO LKQ Europa

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.