Stedin

Case: Professionaliseren projectmanagement

De huidige energietransitie vraagt om flinke aanpassingen van het energienet en om uitmuntende prestaties van de netbeheerders in Nederland. Stedin verzorgt de aanleg en het onderhoud van elektriciteit- en gasnetwerken voor meer dan 2 miljoen klanten in een groot deel van de Randstad. Beheersing én bemensing van de vele projecten is daarbij cruciaal voor levering op tijd en binnen budget, en het daarbij blijven voldoen aan hoge kwaliteit- en veiligheidseisen. KWD is gevraagd om een nulmeting en advies uit te brengen voor professionalisering van de projectmanagement-organisatie van Stedin Aanleg&Vervanging Projecten. Jervis Groeneveld was KWD’s leading adviseur in dit adviestraject.

 

Resultaat

De opdracht resulteerde in:

 • zeven cruciale verbetervoorstellen op gebieden als organisatie-inrichting, inkoop- en contractmanagement, projectbesturing/-beheersing en competentie-ontwikkeling;
 • uitwerking van de voorstellen via een bijbehorend implementatieplan en -organisatie;
 • begeleiding van het managementteam in de planvorming, zodat zij in staat zijn de verdere professionalisering voortvarend op te pakken.

Opdracht

Om goed zicht te krijgen op de huidige stand van zaken is in overleg met het Stedin management een aantal projecten geselecteerd. Op deze selectie is een representatieve nulmeting uitgevoerd in de verschillende regio’s van Stedin. Variatie is gekozen in projecten van verschillende omvang, doorlooptijd, budget én betrokken productgroepen (klantgericht, sanering gas/elektra en grote reconstructies/connecties).

Jervis Groeneveld heeft een uitgebreide reeks interviews gehouden met belangrijke projectactoren (opdrachtgevers, projectleiders, toezichthouders, asset managers, aannemers, controllers, werkvoorbereiders en teamleiders). Dit leverde een goed zicht op de huidige status en de verbetermogelijkheden. Via aanvullende studie van projectdocumentatie en -rapportagevormen is waar nodig verdieping aangebracht. Studie van het Functiehuis en het competentie-raamwerk hebben geleid tot verdere verbetermogelijkheden, die in gesprekken met HR en lijnmanagement succesvol zijn getoetst.

De conclusies uit de interviews vormden onderdeel van een reeks management-workshops die door KWD zijn gefaciliteerd. De gekozen werkvormen stelden het management van Stedin in staat de voorstellen van KWD te voorzien van hun eigen specifieke accenten. KWD bracht in de workshops ook praktijkervaringen van andere organisaties in, zodat de ambities qua professionalisering door Stedin in concrete verbeterstappen gerealiseerd kan worden.

Projectdetails

Professionaliseren
Energie

Op basis van een beperkt aantal projecten, gecombineerd met veel interviews met mensen uit de organisatie heeft KWD een goed beeld van de organisatie geschetst. Het bruikbare adviesrapport kunnen wij als MT direct meenemen in de lopende verbeterinitiatieven.

Aline Arends, manager A&V Projecten

Deel de case

 • Jervis Groeneveld

  Senior Projectmanager

  Door heldere afspraken en communicatielijnen weet Jervis voortgang te realiseren op ieder complex dossier. Hij zet de gekozen strategie om in hanteerbare acties - met zichtbare resultaten op de korte termijn.

  Meer over Jervis Groeneveld

 • Jervis Groeneveld

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht