Vereniging Eigen Huis

Case: Ontwikkelen KeuringsApp

Vereniging Eigen Huis (VEH) is een consumentenorganisatie die opkomt voor haar ruim 740.000 leden, daar waar de belangen van de eigenwoningbezitters in het gedrang zijn of lijken te komen. Dagelijks helpen zo’n 230 collega’s hen bij het kopen, verbouwen, bewonen en verkopen van hun woning.

 

VEH biedt haar leden de mogelijkheid om een keuring te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige waarmee ze direct inzicht krijgt in de bouwkundige staat van de nieuwbouwwoning of bestaande woning, die ze willen kopen of verkopen.

Resultaat

In korte tijd heeft Remmelt als VEH-projectmanager met zijn team via een RFI- en RFP-fase de juiste leverancier geselecteerd, die in staat was om met de nieuwste HTML-5 technologie een webapp te ontwikkelen, die op zowel Windows, Android als iOS werkt en zowel offline als online functioneert. Vervolgens is met een scrum-a   anpak in nauwe afstemming met de gebruikersorganisatie de applicatie ontwikkeld, zowel een keuringsapp als een beheerapp. De keuringsapp faciliteert de bouwkundigen die voor Vereniging Eigen Huis keuringen uitvoeren optimaal in het vastleggen van gegevens over de staat van de woning, het genereren van rapporten en het uitwisselen van gegevens met de backoffice van VEH.

Door een gefaseerde invoering, waarbij eerst een pilot is gedraaid en vervolgens in groepen de bouwkundigen zijn opgeleid is de implementatie succesvol verlopen. Dit alles is gerealiseerd binnen de met de directie afgesproken kaders qua tijd, budget en kwaliteit.

Opdracht

Het mogelijk maken van dit resultaat is onder regie van Remmelt uitgevoerd:

 • Inkoopselectie met een RFI en een RFP-fase en tevens een Proof of Concept
 • Het doorlopen van de onderhandelingen met de leverancier
 • Het in kaart brengen en realiseren van een toekomstvaste architectuur voor de gegevensvastlegging en -uitwisseling tussen app en backoffice
 • Het inbedden in de beheerorganisatie van de leverancier en de nieuwe werkprocessen rondom gegevensuitwisseling
 • Het samen met de gebruikersorganisatie ontwikkelen van de App voor het registreren van de keuringsgegevens en het genereren van het rapport
 • Het samen met de beheerorganisatie ontwikkelen van de beheerapp voor het monitoren en beheren van de keuringsgegevens

Projectdetails

Applicatieontwikkeling
Maatschappelijke dienstverlening

Remmelt zet een goede structuur neer en weet met het team een succesvol resultaat neer te zetten. Hij stuurt pro-actief op risico’s. Met humor leidt hij het project naar de eindstreep.

Remmelt heeft met zijn projectteam gerealiseerd dat onze bouwkundigen keuringen kunnen uitvoeren met een nieuwe applicatie. Een ervaren projectmanager, die zijn team goed neerzet en volhardend is tot het einde.

Maria Vemer, Manager Project, Proces en Informatie

Deel de case

 • Remmelt van der Wal

  Projectmanager

  Remmelt is al meer dan twintig jaar als project- en programmamanager werkzaam in diverse branches. Remmelt is sterk gericht op samenwerking met alle partijen, altijd om resultaten te halen. Door zijn overzicht, vasthoudendheid, rust en humor werken mensen graag met hem samen en leiden zijn projecten tot goede resultaten.

  Meer over Remmelt van der Wal

 • Remmelt van der Wal

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht