TU Delft

Case: Wetenschappelijk onderzoek: Exploring project steering committees

Wereldwijd zijn projecten een belangrijk middel om veranderingen door te voeren. Van de grote projecten haalt echter maar 10% volledig het beoogde resultaat. Governance en support vanuit de sponsor zijn essentieel voor het halen van de doelstellingen, wat vaak vorm krijgt via een project stuurgroep. Vreemd genoeg is er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar stuurgroepen.

 

De rol van topmanagement bij governance en support is essentieel bij complexe projecten. Veelgebruikte projectmanagementmethodes als PM-BOK en PRINCE2 benoemen de inzet van stuurgroepen voor de projectbesturing, maar er is nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar de interne werking van stuurgroepen en de invloed daarvan op het projectresultaat. Jaap vult een deel van dit gat op vanuit zijn promotieonderzoek.

Het resultaat

Jaap schrijft wetenschappelijk papers, zoals “Exploring project steering committees” en “Roles in steering committees”. Daarnaast presenteert hij over project governance aan wetenschappers, lijnmanagers en projectmanagers.

De opdracht

De eerste onderzoeksronde beschreef hoe stuurgroepen vorm krijgen en functioneren. Daaruit volgt o.a. dat de leden vooral geselecteerd worden op basis van de functie in de lijnorganisatie en niet op competenties en interesse. Dit maakt ondersteuning of training essentieel, al vindt dit in de praktijk nauwelijks plaats. Zijn huidige tweede onderzoeksronde gaat in op de rollen en verantwoordelijkheden van stuurgroepleden met de invloed daarvan op projectsucces. Het blijkt essentieel dat voor elk stuurgroeplid een algemene rol wordt vertaald naar specifieke eigen verantwoordelijkheden, waarvoor Jaap handreikingen geeft. Als de leden het overal doel delen en onderling vertrouwen hebben, helpt acteren vanuit de eigen rol om projectsucces te bereiken.

Projectdetails

Onderzoek
Wetenschap
  • Jaap Stoppels

    Project Manager

    Jaap gaat voor wat de klant nodig heeft, niet alleen voor wat de klant vraagt. Resultaat staat hierbij voorop, in maximale samenwerking met alle betrokkenen.

    Meer over Jaap Stoppels

  • Jaap Stoppels

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht