PostNL

Case: Eén mobiliteitsplatform voor alle logistieke onderdelen

In een organisatie waarin alle verschillende onderdelen gewend zijn hun eigen oplossingen te kiezen en de belangen vaaks haaks op elkaar staan, zijn er al meerdere pogingen gedaan een generiek mobiliteitsplatform te selecteren. Tot nu toe zijn deze pogingen keer op keer gestrand. Aan de KWD programmamanager de schone taak om toch tot een oplossing te komen.

 

Resultaat

Het resultaat van deze opdracht is de selectie van een mobiliteitsplatform en een leverancier die deze voor alle betrokken PostNL onderdelen kan implementeren. Deze keuze voldoet aan alle vooraf gestelde criteria, maar hij wordt bovendien gedragen door alle betrokken PostNL logistieke partijen. Ondanks de soms tegenstrijdige belangen is er volledig draagvlak en is er commitment afgegeven op de roadmap voor de implementatie van dit platform de komende jaren binnen de verschillende onderdelen van PostNL. Hiermee is het fundament gelegd voor een nauwere samenwerking en het efficiënter delen van mensen, middelen en kennis tussen de logistieke onderdelen van PostNL.

Opdracht

Het programma Operational Field Services heeft tot doel om tot een uniform platform te komen waarbij het ontsluiten van gegevens vanuit de diverse BackOffice systemen gestandaardiseerd plaats vindt en naadloos aansluit op een veelvoud van mobiele devices en wearables, met real-time communicatie voor in- en extern gebruik. Tevens moet dit platform een gestandaardiseerde ontwikkelaanpak mogelijk maken, zodat diverse functionaliteit blokken (Apps) generiek toepasbaar zijn voor alle soortgelijke logistieke PostNL processen.

De KWD programmamanager is begonnen met het formeren van een kernteam waarin uit alle logistieke onderdelen van PostNL architecten, business consultants en business vertegenwoordigers aanwezig waren. Ten behoeve van de besluitvorming heeft hij naast de al aanwezige gremia, als stuurgroepen en MT’s, een ‘dedicated’ board ingericht waarin zowel de betrokken business directeuren als de ICT directeuren zitting namen. Vervolgens is hij met het kernteam een traject gestart waarin achtereenvolgens de volgende stappen zijn uitgevoerd:

 • een inventarisatie van de huidige systeemlandschappen
 • het bepalen van de gewenste doelarchitectuur
 • het opstellen van de criteria waaraan het nieuwe platform moet voldoen
 • het verkennen van de markt op dit gebied

Daarna heeft hij met het kernteam een uitgebreid selectietraject gedaan waarin diverse leveranciers zijn uitgenodigd en met een selectie hiervan is een gedegen RFI traject gedaan, een Proof of Concept uitgevoerd en zijn er referentiebezoeken uitgevoerd. Uiteindelijk is er op basis van een aantal deep dive sessies een gerichte offerte gevraagd aan de laatste 3 overgebleven partijen.

Projectdetails

Selectietraject
Logistiek

In een programma waar binnen alle logistieke onderdelen van PostNL betrokken waren, wist de KWD programmamanager alles conform planning en zonder enige verrassingen op te leveren. Dit ondanks de strakke tijdslijnen en vaak tegenstrijdige belangen.

Opdrachtgever René Boot, Directeur ICT

Deel de case

 • Patrick van Delft

  Senior Projectmanager

  Project- en programmamanager met meer dan 20 jaar ervaring in het managen van zeer uiteenlopende projecten en programma’s in diverse sectoren. Patrick heeft deze ervaring opgedaan in veranderingsprojecten, pakketimplementaties, software development projecten en infraprojecten bij een veelvoud aan bedrijven en organisaties.

  Meer over Patrick van Delft

 • Patrick van Delft

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht