EMEA ERP implementatie Interface

Bas van der Meijden

Interface is de wereldwijde marktleider voor de productie van tapijttegels. Voor de regio EMEA is er in 2009 een programma gestart voor de vervanging van de sterk verouderde en in eigen beheer ontwikkelde bedrijfssystemen door een nieuw standaard ERP.

Kiezen voor keuzedelen

Bas van der Meijden

Per 1 augustus 2016 zijn keuzedelen geïntroduceerd in het mbo, om het onderwijs te kunnen flexibiliseren, actualiseren en innoveren. Door middel van keuzedelen kunnen studenten zelf kiezen voor verdiepende of verbredende keuzedelen. Hoewel de gedachte hierachter door velen werd omarmd, bracht de introductie van keuzedelen ook organisatorische en logistieke uitdagingen met zich mee. De wens van Onderwijsgroep Tilburg was om …

CRM: van klantgericht naar klantgedreven

Bas van der Meijden

Ter ondersteuning van het salesproces, wil het verpakkingsoplossingen bedrijf NNZ graag een beter klantinzicht. Klantinformatie zit nu vaak in de hoofden van de werknemers of “verstopt” in het ERP systeem. Om zowel de klant- als de medewerkerstevredenheid te verhogen, wil NNZ een CRM systeem selecteren dat goed past bij de organisatie, de medewerkers en aansluit bij de klantbehoefte. Maar hoe …

Veilig werken bij biofarmaceutisch bedrijf

Bas van der Meijden

Bilthoven Biologicals (BBio) is één van de grootste producenten van poliovaccins ter wereld. Het bedrijf speelt een belangrijke rol in de internationale strijd om polio uit te roeien. In het kader van deze strijd heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een plan opgesteld (GAPIII) om te voorkomen dat het virus onbedoeld kan vrij komen uit onderzoeks- en productiefaciliteiten. BBio moet gaan voldoen aan …

Chromebooks als flexibile oplossing voor digitaal toetsen

Bas van der Meijden

Begin 2018 bleek de digitaal toets capaciteit tijdens piekweken onvoldoende zou zijn. Er moest met beperkt budget In relatief korte tijd opgeschaald worden terwijl er geen zalen beschikbaar waren voor grootschalig toetsen  met PC’s.

Aanbesteding Identity and Access Management

Bas van der Meijden

De organisatie was op zoek naar een leverancier om een IAM-systeem te leveren, te implementeren én te onderhouden. Hierbij moest de leverancier in staat zijn om de visie van de klant op veilige toegang en werkomgeving te realiseren. Door middel van een vooronderzoek en voorselectie is de opdracht zodanig afgebakend dat deze onder de grens van Europees aanbesteden blijft, Hierdoor …

Digitaal Archiveren – wettelijke verplichting – verbetering van de bedrijfsvoering

Bas van der Meijden

Vanwege wettelijke bepalingen én op basis van goed bestuur vindt het ROC van Amsterdam en Flevoland het belangrijk om het documentbeheer en -archivering op orde te hebben. Naast de wettelijke archiefplicht (die voor sommige documenten kan oplopen tot 50 jaar), zijn brondocumenten nodig om verantwoording af te kunnen leggen en om te kunnen voldoen aan legitieme vragen om informatie. In de …

Eén uniforme werkwijze voor examineren en diplomeren

Bas van der Meijden

Met het programma SIS! wil het Rotterdamse ROC Albeda de werkwijze van alle colleges standaardiseren, zodat de Albeda-medewerkers alle 15.000 studenten – ongeacht de opleiding(en) die ze bij Albeda volgen – op een uniforme en optimale manier bedienen, en alle student- en opleidingsgegevens via één integraal Studenten Informatiesysteem (SIS) inzichtelijk worden. KWD-projectmanager Eugène Penders leidt diverse projecten binnen SIS!, waaronder …

Vernieuwen onderwijslogistiek, implementatie Xedule

Bas van der Meijden

Het ROC van Amsterdam (ROCvA) wil de tevredenheid van studenten en medewerkers over het rooster verhogen en de gebouwenbezetting optimaliseren. De kwaliteit, betrouwbaarheid en tijdigheid van roosterinformatie moeten worden verbeterd. Hiervoor moet het pakket Xedule geïmplementeerd worden binnen de colleges van het ROCvA en de onderwijslogistieke processen worden gewijzigd. De verandering die hiermee gepaard gaat, moet worden begeleid.