Fusie met ambitieuze deadline

mignon

In november 2020 krijgt Eugène Penders de leiding van het project om de beoogde instellingenfusie van de Agrarische Opleidingscentra Aeres en Nordwin College per 1 augustus 2021 mogelijk te maken door hun beide Student-Informatie-Systemen Eduarte (en daarmee hun hele IT-landschap) samen te voegen. Volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en SIS-leverancier Iddink vraagt dit minimaal 1 jaar doorlooptijd. Als het …

Applicatieontwikkeling bij de overheid

mignon

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Dit betekent dat minder draagkrachtigen (37 % van de bevolking) een beroep kunnen doen op deze ‘bijstand’. De Raad is gerelateerd aan het ministerie van Justitie en Veiligheid en voert naast de Wet op de Rechtsbijstand o.a. ook nog de Wet op de …

Digitalisering Strafrechtketen en vernieuwing kernsystemen

mignon

De Justitiële InformatieDienst (JustID) is de partner voor de strafrechtketen: Politie, Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en de executie partijen om passende voorzieningen te realiseren om dossiers te kunnen scannen, te archiveren, van een digitale handtekening te voorzien en uiteindelijk digitaal uit te kunnen wisselen. Justid heeft hiervoor in Juni 2014 – tot Dec. 2015 een programma ingericht die deze voorzieningen …

Professionalisering projectmanagement projecten

mignon

KWD heeft de controle op de projecten teruggebracht. Na een onafhankelijke nulmeting op de projecten en projectorganisatie, is een advies gegeven wat er gedaan moest worden om de pijnpunten te verbeteren en is een implementatie advies gegeven. KWD heeft het implementatietraject opgestart en zijn onder aansturing van KWD werkgroepen verbeteracties uit gaan voeren en is zijn de verbeteringen succesvol geïmplementeerd.

Een organisatieverandering, maar wat betekent dit eigenlijk voor de informatievoorziening?

mignon

Binnen de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de HAN, is een organisatieverandering opgestart ‘HAN 2020’ die op 1 januari 2020 doorgevoerd moest zijn. Hierbij gaan 4 faculteiten en 17 instituten omgevormd worden naar 14 academies. Academies zijn verantwoordelijk voor de inhoud én organisatie van alle onderwijs en onderzoek binnen een domein. Daarnaast wordt het Servicebedrijf verantwoordelijk voor de ondersteuning op bijvoorbeeld …

Het samenvoegen van de Fource grossiersfunctie en een verkooporganisatie onder 1 dak?

mignon

Fource Automotive (Source) is actief op het gebied van import en verkoop van automaterialen, equipment, banden, gereedschappen en accessoires. Fource bedient onder andere grossiers, vrije garages, dealers, merkspecialisten, fitters, fleetowners, schadebedrijven en industrie in de Benelux. Fource is onderdeel van de LKQ Corporation, die als leidend importeur en distributeur van automaterialen actief is in Noord-Amerika, Europa en Taiwan. Het verkoop …

ERP, one size fits all?

mignon

In de Facilicom groep komen meerdere facilitaire bedrijven samen en bundelen ze hun krachten. Ook op het gebied van ICT. Daarom werd de stap gemaakt naar een organisatie brede ERP oplossing. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel. Zo ook bij de uitrol van een organisatie breed ERP systeem, voor een landschap met diverse unieke bedrijven.

Stadgenoten

ITs2020

mignon

Woningcorporatie Stadgenoot wil de klantgerichtheid verbeteren en acht goede communicatie met de klant van het grootste belang. De klant centraal stellen in het werkproces en daarvoor de digitale dienstverlening mogelijk maken, zijn hiervan de belangrijkste elementen. Dat is met het bestaande, versnipperde IT-landschap niet te realiseren. Er wordt gekozen voor een nieuw applicatielandschap met een op Microsoft Dynamics AX gebaseerde …

Vreemde ogen kunnen dwingen

mignon

Het cluster Finance & Control van het Albeda College is verantwoordelijk voor het leveren van management rapportages. In 2018 is het besluit genomen dat alle management rapportages, waaronder de Triaal rapportages door Qlikview (BI-tool) worden gegenereerd. Begin 2019 is een eerste versie van de triaalrapportage (T3) opgeleverd. De Financieel Directeur heeft de opdracht gegeven om in 2019 de triaalrapportage te …