Meer vertrouwen tussen leverancier en klant

mignon

Je bent softwareleverancier en je hebt met een belangrijke klant een turbulente eerste implementatie meegemaakt. Wave 1 is live, met stoom en kokend water. De verhoudingen staan al onder druk nog voordat je aan Wave 2 begint. Vertrouwen kun je borgen en vergroten, maar dat vergt hard werk, consistentie, zeggen wat je doet en vooral: doen wat je zegt.

ERP-systeem vervanging tijdens COVID-19 periode

mignon

Een ruim 20 jaar oud systeem vervangen door een nieuw ERP-systeem voor de hele bedrijfsvoering van de cateraar van KLM die 7 dagen per week tegen de klok moet produceren. Met extra scope voor maatwerk software, iedereen die thuis werkt vanwege COVID-19 en ook nog een bedrijfsreorganisatie die afgekondigd werd waardoor veel banen kwamen te vervallen. Lees hoe Barry Peters …

Fusie met ambitieuze deadline

mignon

In november 2020 krijgt Eugène Penders de leiding van het project om de beoogde instellingenfusie van de Agrarische Opleidingscentra Aeres en Nordwin College per 1 augustus 2021 mogelijk te maken door hun beide Student-Informatie-Systemen Eduarte (en daarmee hun hele IT-landschap) samen te voegen. Volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en SIS-leverancier Iddink vraagt dit minimaal 1 jaar doorlooptijd. Als het …

Applicatieontwikkeling bij de overheid

mignon

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Dit betekent dat minder draagkrachtigen (37 % van de bevolking) een beroep kunnen doen op deze ‘bijstand’. De Raad is gerelateerd aan het ministerie van Justitie en Veiligheid en voert naast de Wet op de Rechtsbijstand o.a. ook nog de Wet op de …

Digitalisering Strafrechtketen en vernieuwing kernsystemen

mignon

De Justitiële InformatieDienst (JustID) is de partner voor de strafrechtketen: Politie, Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en de executie partijen om passende voorzieningen te realiseren om dossiers te kunnen scannen, te archiveren, van een digitale handtekening te voorzien en uiteindelijk digitaal uit te kunnen wisselen. Justid heeft hiervoor in Juni 2014 – tot Dec. 2015 een programma ingericht die deze voorzieningen …

Professionalisering projectmanagement projecten

mignon

KWD heeft de controle op de projecten teruggebracht. Na een onafhankelijke nulmeting op de projecten en projectorganisatie, is een advies gegeven wat er gedaan moest worden om de pijnpunten te verbeteren en is een implementatie advies gegeven. KWD heeft het implementatietraject opgestart en zijn onder aansturing van KWD werkgroepen verbeteracties uit gaan voeren en is zijn de verbeteringen succesvol geïmplementeerd.

Triple Nieuw: nieuwe Wet, nieuwe Agile Werkwijze en nieuwe STP architectuur

mignon

De uitvoeringsorganisatie was niet gereed op 1-1-2020 voor de uitvoering van een nieuwe wet die op die datum van kracht werd. Cliënten (=burgers) moesten worden geïnformeerd dat de inning van de eigen bijdrage werd uitgesteld. Stakeholders, o.a. het betreffende ministerie, waren bezorgd en kritisch. KWD werd gevraagd om de programmaleiding over te nemen en te zorgen voor succesvolle afronding.

Een organisatieverandering, maar wat betekent dit eigenlijk voor de informatievoorziening?

mignon

Binnen de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de HAN, is een organisatieverandering opgestart ‘HAN 2020’ die op 1 januari 2020 doorgevoerd moest zijn. Hierbij gaan 4 faculteiten en 17 instituten omgevormd worden naar 14 academies. Academies zijn verantwoordelijk voor de inhoud én organisatie van alle onderwijs en onderzoek binnen een domein. Daarnaast wordt het Servicebedrijf verantwoordelijk voor de ondersteuning op bijvoorbeeld …

Het samenvoegen van de Fource grossiersfunctie en een verkooporganisatie onder 1 dak?

mignon

Fource Automotive (Source) is actief op het gebied van import en verkoop van automaterialen, equipment, banden, gereedschappen en accessoires. Fource bedient onder andere grossiers, vrije garages, dealers, merkspecialisten, fitters, fleetowners, schadebedrijven en industrie in de Benelux. Fource is onderdeel van de LKQ Corporation, die als leidend importeur en distributeur van automaterialen actief is in Noord-Amerika, Europa en Taiwan. Het verkoop …