FINO is een mega verandering voor Facilicom Solutions!

Bas van der Meijden

Eind januari 2017 wordt KWD gebeld door Facilicom Solulions (FS). Zij kennen KWD nog niet, maar hebben op de radio gehoord dat KWD expertise heeft op het gebied van project-/programmamanagement op het scheidsvlak van (ingewikkelde) business/ICT vraagstukken. FS had zo’n actueel vraagstuk en KWD werd gevraagd om te komen praten.

Scaled Agile bij NS: een softwarefabriek die oplevert

Bas van der Meijden

Scaled Agile kan echt goed werken in de praktijk. Na de opbouwfase van de software fabriek is deze met 5 teams volop aan de slag gegaan met het bouwen van een nieuwe applicatie waarin de NS haar landelijke materieelplanning maakt. Een jaar vol uitdagingen én successen. Een korte terugblik op een jaar productie draaien en verbeteren.

Electronisch Cliëntendossier

Bas van der Meijden

De wettelijke macht, toezichthouders, brancheorganisaties en het kwaliteitsbeleid van de eigen organisatie stellen allemaal eisen aan de dossiervorming in de thuiszorg. In veel gevallen wordt de dossiervoering nog op papier gedaan en rijst de administratieve last voor de zorgverleners de pan uit.

Samenvoegen twee productiebedrijven

Bas van der Meijden

Customer experience is het sleutelwoord als het gaat om duurzame klantrelaties. De opdrachtgever helpt klanten met kennis en tools om de klantboodschap beter over te brengen, te verpakken en af te leveren. Om de beweging in de markt optimaal te ondersteunen voegt de opdrachtgever twee productiebedrijven samen in één nieuw bedrijf. De opdrachtgever vraagt KWD Resultaatmanagement om deze verandering te …

Grip op samenwerking in de keten

Bas van der Meijden

De regio RMC21 is een samenwerkingsverband tussen 15 gemeenten, 9 MBO Colleges, 42 VO-besturen en 4 VO-koepelorganisaties in de agglomeratie groot-Amsterdam. De partijen werken in RMC21 samen aan de doorstroom van leerlingen van het VO naar het MBO. Jaarlijks stappen in de regio duizenden leerlingen over in een tijdsvenster van enkele maanden. Een goede samenwerking tussen de partijen is daarbij cruciaal, zowel …

Programma Digitaal Toetsen

Bas van der Meijden

Ten opzichte van het schriftelijk afnemen van tentamens hebben docenten naast passende software specifieke ondersteuning nodig voor de transitie naar digitaal toetsen. Aanvullende maatregelen zijn bij digitalisering noodzakelijk om de continuïteit en veiligheid, en daarmee de rechtmatigheid van toetsing te kunnen blijven waarborgen.

Geen concessies op veiligheid

Bas van der Meijden

Binnen haar Integrale Facility Management portfolio ontwikkelt Sodexo zich steeds meer van technisch dienstverlener die op regie werkt naar proactief assetmanager en installatieverantwoordelijke bij grote klanten. Om de veiligheid van de medewerkers te garanderen is het belangrijk om alle regels en procedures rond “veilig werken op Electrische installaties” volgens geldende (NEN-) normen duidelijk en werkbaar te maken. Sodexo geeft als …

80.000 gebruikers met Office 365

Bas van der Meijden

Twee organisaties en 80.000 gebruikers werkzaam over de hele wereld. Alles moet doorgaan om de passagiers en klanten van AirFrance en KLM zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Dag en nacht. Vluchten moeten op tijd vertrekken, vliegtuigen moeten gereed zijn, iedereen moet zonder problemen kunnen inchecken, bagage moet mee, alle bedrijfsprocessen moeten zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd. Dat kan alleen …

Meters maken met Finance

Bas van der Meijden

De Sator-afdelingen financiële administratie en ICT leunden sterk op de expertise van externe leveranciers rondom de applicatie. Ronald heeft hen geholpen in control te komen van de upgrade- en implementatieprocessen en tegelijk gezorgd dat Sator ook de compliance op het gebied van die applicaties op orde heeft.