Pakketmigratie van Laboratoriumsysteem

mignon

Medio 2021 ontstaat Prothya Biosolutions vanuit een carve-out van Sanquin’s bedrijfsonderdelen in Nederland en België die medicijnen uit bloedplasma produceren. De laboratoria werken met het zeer verouderde SQL*LIMS. Nadat enkele eerdere pogingen om deze applicatie te vervangen, start in 2021 een project om te migreren naar SAP (Quality Management). Vanuit carve-out-afspraken is de tijdsdruk op uitfasering van SQL*LIMS groot. Eind …

Applicatie-implementatie Plannen en Roosteren

mignon

van curriculum tot rooster 2e fase Onderwijsgroep Tilburg (OGT) bestaat uit diverse locaties met daarbinnen verschillende afdelingen en scholen die in een aantal gevallen weer zijn onderverdeeld in meerdere teams. Door de jaren heen zijn er binnen de verschillende locaties, afdelingen, scholen en teams verschillende procedures en werkwijzen ingeregeld voor tot het tot stand komen van de jaarplannen en lesroosters. …

Implementatie Learning Managementsysteem Schiphol

mignon

Royal Schiphol Group heeft na een uitvoerige marktconsultatie en aanbesteding in Conclusion Learning Centers de juiste partner gevonden voor de implementatie van een nieuw Learning Management Systeem (LMS). Aanleiding hiertoe is de wens om één centrale plek voor leren en ontwikkelen te implementeren, die de drie huidige systemen vervangt en tevens een groot gedeelte van de losse administratie voor certificeringen …

Pakketimplementatie Studenten Informatie Systeem bij een ROC

mignon

Lessons Learned: Samenwerking gebaseerd op vertrouwen en respect tussen klant en leverancier is belangrijk. Mentaal ‘afscheid nemen’ van oude vertrouwde processen en meegaan in de gedachtengang waarop het nieuwe systeem is gebaseerd kost tijd. Plannen, plannen en nog eens plannen (en natuurlijk de voortgang bewaken) is en blijft ook bij de implementatie van een standaardpakket van groot belang. Probeer niet …

Wetenschappelijk onderzoek: Exploring project steering committees

mignon

Wereldwijd zijn projecten een belangrijk middel om veranderingen door te voeren. Van de grote projecten haalt echter maar 10% volledig het beoogde resultaat. Governance en support vanuit de sponsor zijn essentieel voor het halen van de doelstellingen, wat vaak vorm krijgt via een project stuurgroep. Vreemd genoeg is er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar stuurgroepen.

Productconfigurator voor klanten

mignon

ERIKS NV is een 80 jaar oud SHV-bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft als industriële dienstverlener met wereldwijd 7.000 medewerkers. Digitalisering staat er zeer hoog op de agenda. Als klanten zaken doen streeft ERIKS altijd naar een ultieme gebruikerservaring. Daarnaast worden alle processen waarbij overbodig tijdverlies en onnodige kosten worden gemaakt opgespoord en voortdurend verbeterd. ERIKS Digital bestaat uit 100 eigen …

Optimaal profiteren van data

mignon

Het juist inrichten van een datawarehouse vereist goed denkwerk. Welke data stel je beschikbaar en in welke structuur? Wat heeft de afnemer nodig? Belangrijke vragen zeker als je huidige datawarehouse niet voldoet qua beschikbare data, performance en stabiliteit van het platform.

Junior cloud: publiceren on-line methodes basisonderwijs

mignon

Het nieuwe schooljaar gaat bijna beginnen: een piekmoment voor een heleboel partijen. Niet alleen voor scholen, ouders en leerlingen maar zeker ook voor uitgeverij Noordhoff. Dit jaar is er iets bijzonders: Noordhoff zet een nieuw leerplatform voor Basisonderwijs in de markt. Marketing, sales en productontwikkeling draaien op volle toeren. Resultaatmanagement moet deze cruciale en hectische slotfase leiden naar succes.

Een nieuwe KA leverancier

mignon

Een retailer met meer dan 65.000 medewerkers in dienst, ongeveer 2.000 winkels en diverse distributiecentra verspreid over geheel Europa besloot voor haar Kantoor Automatisering (KA) over te stappen naar een nieuwe ICT dienstverlener. Het bedrijf had behoefte aan een leverancier die haar beter kon ondersteunen in de verdere groeiambities van het bedrijf, de overstap te maken naar de Cloud en …