Chromebooks als flexibile oplossing voor digitaal toetsen

Bas van der Meijden

Begin 2018 bleek de digitaal toets capaciteit tijdens piekweken onvoldoende zou zijn. Er moest met beperkt budget In relatief korte tijd opgeschaald worden terwijl er geen zalen beschikbaar waren voor grootschalig toetsen  met PC’s.

Aanbesteding Identity and Access Management

Bas van der Meijden

De organisatie was op zoek naar een leverancier om een IAM-systeem te leveren, te implementeren én te onderhouden. Hierbij moest de leverancier in staat zijn om de visie van de klant op veilige toegang en werkomgeving te realiseren. Door middel van een vooronderzoek en voorselectie is de opdracht zodanig afgebakend dat deze onder de grens van Europees aanbesteden blijft, Hierdoor …

Digitaal Archiveren – wettelijke verplichting – verbetering van de bedrijfsvoering

Bas van der Meijden

Vanwege wettelijke bepalingen én op basis van goed bestuur vindt het ROC van Amsterdam en Flevoland het belangrijk om het documentbeheer en -archivering op orde te hebben. Naast de wettelijke archiefplicht (die voor sommige documenten kan oplopen tot 50 jaar), zijn brondocumenten nodig om verantwoording af te kunnen leggen en om te kunnen voldoen aan legitieme vragen om informatie. In de …

Eén uniforme werkwijze voor examineren en diplomeren

Bas van der Meijden

Met het programma SIS! wil het Rotterdamse ROC Albeda de werkwijze van alle colleges standaardiseren, zodat de Albeda-medewerkers alle 15.000 studenten – ongeacht de opleiding(en) die ze bij Albeda volgen – op een uniforme en optimale manier bedienen, en alle student- en opleidingsgegevens via één integraal Studenten Informatiesysteem (SIS) inzichtelijk worden. KWD-projectmanager Eugène Penders leidt diverse projecten binnen SIS!, waaronder …

Vernieuwen onderwijslogistiek, implementatie Xedule

Bas van der Meijden

Het ROC van Amsterdam (ROCvA) wil de tevredenheid van studenten en medewerkers over het rooster verhogen en de gebouwenbezetting optimaliseren. De kwaliteit, betrouwbaarheid en tijdigheid van roosterinformatie moeten worden verbeterd. Hiervoor moet het pakket Xedule geïmplementeerd worden binnen de colleges van het ROCvA en de onderwijslogistieke processen worden gewijzigd. De verandering die hiermee gepaard gaat, moet worden begeleid.

Bruggen bouwen – Livegang Sdu OpMaat

Bas van der Meijden

Sdu is een uitgever op het gebied van juridische en fiscale informatie. Zoals zij zelf verwoorden: “Wij helpen je succesvoller te zijn. Nu en in de toekomst”. Van advocatenkantoren tot scheepsrederijen. En van inspectiediensten tot productiebedrijven. Vanuit hun expertise als voormalige staatsuitgeverij, zijn de banden met de overheid nog steeds sterk. Sdu lukt het om mee te bewegen en aan …

Haal meer uit mail

Bas van der Meijden

Sdu is een uitgever op het gebied van juridische en fiscale informatie. In de uitgeverij is alles verschoven naar digitaal. Sdu bedient haar klanten met nieuwsbrieven, apps en online content op websites. Marketing bij Sdu is oa gericht op het verbeteren van de effectiviteit van de nieuwsbrieven (gratis en betaald). Tooling voor Marketing Automation is dan onmisbaar. Echter, na de …

KPN Mobiel bellen over WiFi

Bas van der Meijden

Bijna iedereen kent wel het fenomeen ‘raambellen’ waarbij je, vooral thuis, alleen op die ene plek bereik hebt met je mobiele telefoon. Om het bereik in huis te verbeteren introduceerde KPN ‘Mobiel bellen via WiFi’

Tevreden medewerkers door nieuw HR- en tijdregistratiesysteem

Bas van der Meijden

Het familiebedrijf Auping wil de medewerkerstevredenheid van alle werknemers verhogen door middel van state-off-the-art ondersteuning van het HR-, salarisadministratie- en tijdregistratieproces. De huidige systemen zijn verouderd en niet meer van deze tijd. Aanvullend heeft de HR afdeling de wens de inrichting van de nieuwe systemen voor het vierde kwartaal af te ronden. In deze periode ligt namelijk de productiepiek voor de …