Contact

Pleegouders

KWD-er Jack van Grunsven is een pleeggrootouder. Samen met zijn vrouw verzorgt hij 24/7 zijn inwonende kleindochter van 7 jaar oud. Pleeggrootouders zijn opa’s en oma’s die als pleeggezin dienen voor een of meer van hun eigen kleinkinderen.

23.000 pleegkinderen

Nederland telt ongeveer 23.000 pleegkinderen. Dit zijn kinderen die om uiteenlopende redenen niet meer bij (een van de eigen) ouders kunnen wonen. Het streven is om al deze kinderen in een passend pleeggezin op te vangen. In de huidige praktijk komt dit neer op het volgende:

 • Ongeveer 45% woont bij een pleeggezin bestaande uit mensen die geheel vrijwillig een of meerdere onbekende kinderen willen opvangen
 • Ongeveer 45% woont bij een pleeggezin afkomstig uit de directe omgeving van het kind: ooms en tantes, opa’s en oma’s of vrienden van de ouders, soms een leraar of lerares van het kind
 • De rest zit in een gezinsvervangend huis of in een pleegzorginstelling:
  • Een gezinsvervangend huis is een huis waar groepen pleegkinderen worden opgevangen door (meestal) een echtpaar waarvan één van de twee partners als fulltimebaan heeft om pleegouder te zijn. Dit echtpaar zorgt 24/7 voor de pleegkinderen in het huis. Samen vormen zij als het ware een ‘gezin’
  • Een pleegzorginstelling is een grotere instelling waar de pleegzorg uitgevoerd wordt door professionals, die zelf niet in de pleegzorginstelling wonen

Uit ervaringscijfers én wetenschappelijk onderzoek blijkt dat opvang in het eigen netwerk het meest succesvol is. In het bijzonder bij opvang van kleinkinderen door grootouders, omdat de kinderen daar in een warm en bekend nest komen waar ze welkom zijn!

Belangrijke bijdrage pleeggrootouders

Pleeggrootouders leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem, namelijk een stijgend tekort aan pleeggezinnen waardoor kinderen soms noodgedwongen (te) lang in een onveilige thuissituatie moeten blijven, van tijdelijk gezin naar tijdelijk gezin verplaatst worden, of onnodig in een pleegzorginstelling moeten wonen.

Toch worden de grootouders lang niet altijd gezien als mogelijk pleeggezin. De pleegzorginstanties die vanuit de wet op de jeugdzorg verantwoordelijk zijn voor plaatsing, maken sneller de stap naar een vrijwillig pleeggezin dan naar een pleeggezin in het netwerk.

 • Enerzijds lijkt dat logisch: de vrijwillige pleeggezinnen zijn beschikbaar, beschikken over de juiste faciliteiten, zijn gescreend op geschiktheid en hebben een introductiecursus achter de rug. Daarmee kan plaatsing snel rond zijn. Dit is gemakkelijker en sneller dan het zoeken van een geschikt pleeggezing in het netwerk van het kind. Zo’n gezin moet eerst een een heel traject doorlopen om pleeggezin te kunnen worden
 • Anderzijds is dat erg jammer, omdat het ‘afbreukrisico’ in netwerkpleeggezinnen lager is en daardoor op de langere termijn het meest effectief én efficiënt is

Bestuurslid

Vanuit zijn rol van pleeggrootouder is Jack bestuurslid geworden van de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN). De SBPN heeft als doel om alle pleeggrootouders die noodgedwongen kleinkinderen in huis opnemen en verzorgen, te ondersteunen met raad en daad. Een tweede doel is om ervoor te zorgen dat méér kinderen waarvoor pleegzorg noodzakelijk is, opgevangen kunnen worden bij hun grootouders zodat zij met de meeste kans op succes kunnen opgroeien tot gelukkige mensen.

Om deze doelen te bereiken, voert de SBPN een aantal activiteiten uit:

 • Een telefonische hulplijn voor álle grootouders die te maken hebben met pleegzorg
 • Deelname aan diverse, vooral landelijke overlegorganen die ‘iets’ van doen hebben met pleegzorg. Het betreft zowel reguliere overlegvormen als projectmatige structuren zoals ‘Kind in Gezin’ en ‘Aktieplan pleegzorg’
 • Organisatie van evenementen voor pleeggrootouders, pleegkleinkinderen en pleegzorgprofessionals. Het bekendste evenement is de jaarlijkse pleeggrootouder-en-kleinkind-dag. De SBPN organiseert deze dag in de landelijke ‘Week van de Pleegzorg

Pleeggrootouder-en-kleinkind-dag

De pleeggrootouder-en-kleinkind-dag is een dagvullend evenement gericht op pleeggrootouders, de pleegkleinkinderen én pleegzorgprofessionals en heeft meerdere doelen:

 • Pleeggrootouders ondersteunen met informatie via presentaties en workshops
 • Pleegkleinkinderen een aangename dag bezorgen samen met lotgenoten zodat zij kunnen ervaren dat zij niet de enigen zijn die bij opa en oma wonen
 • Pleeggrootouders met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen
 • Pleegzorgprofessionals ‘voeden’ met nuttige informatie over pleegzorg door grootouders; tevens met eigen ogen laten zien hoe goed de verstandhouding tussen pleeggrootouders en pleegkleinkinderen is

De pleeggrootouder-en-kleinkind-dag 2019 in cijfers:

 • 180 pleeggrootouders
 • 100 pleegkleinkinderen
 • 35 pleegzorgprofessionals
 • 50 sprekers, workshopleiders, begeleiders van kinderactiviteiten, vrijwilligers

En natuurlijk het bezoek van hare koninklijke hoogheid Prinses Beatrix.

Frisse wind

Collega Jack van Grunsven heeft in het bestuur als relatieve ‘jongeling’ gezorgd voor modernisering en professionalisering:

 • Naast live-bestuursvergaderingen stemmen we nu vooral via een Whatsapp-groep met elkaar af
 • Documenten delen we met elkaar via aan gezamenlijke map op Google Drive
 • De oude website is flink opgefrist; volgende stap wordt het bouwen van een compleet nieuwe website zodat we daarmee weer ‘bij de tjjd’ zijn
 • Van rondzenden van nieuwsbrieven in Word-formaat via mail zijn we overgestapt op Mailchimp
 • Uiteraard zijn AVG-maatregelen getroffen
 • Uitnodigingen voor evenementen doen we nu al weer geruime tijd via Google Forms
 • We sturen gepersonaliseerde bevestigingen via ‘mailmerge’

Het inzetten van deze laagdrempelige en voorhanden hulpmiddelen heeft geleid tot een forse reductie van logistieke en administratieve werkzaamheden rondom de organisatie van evenementen.

Goed om te weten: de bestuursleden van de SBPN ontvangen geen enkele vorm van vergoeding voor hun bestuurswerk. Ook geen onkostenvergoeding. Alle kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, worden uit privémiddelen betaald. Alle werkzaamheden vinden plaats in eigen tijd.

Wil je meer weten over pleegzorg of over de SBPN? Neem contact op met collega Jack van Grunsven of kijk op de website: www.pleeggrootouders.nl

KWD

Jack van Grunsven

Jack is op zijn best in situaties waarin de doelen nog vaag zijn. Zorgt voor concretisering van eisen en wensen en oplevering van resultaten. Steekt graag de handen uit de mouwen en is daarmee een voorbeeld voor anderen. Durft knopen door te hakken en verantwoordelijkheid te nemen. Kan goed luisteren en zich inleven in meerdere standpunten. Brengt rust in hectische situaties.

Meer over Jack van Grunsven